Tyske gloser til sjette klasse

Som forsøg fremrykkes tyskundervisningen på Arden Skole et år

ARDEN:Durch, für, gegen, ohne, um. Eleverne på Arden Skole, der efter sommerferien skal begynde i sjette klasse, kan passende bruge en del af den lange ferie på at lære de tyske forholdsordsremser og stifte bekendskab med umlaut og dobbelt s, for efter ferien står der tysk på skemaet. I maj ansøgte Arden Skole Børne- og kulturudvalget om tidlig sprogstart i tysk fra sjette klassetrin, og på et møde i udvalget for nylig blev ansøgningen godkendt, og undervisningen kan derfor træde i kraft allerede fra skoleåret 2005/ 2006. - Tysk er ved at blive et stedbarn i undervisningen herhjemme, så vi glæder os selvfølgelig over, at Arden Skole nu vil gøre forsøget med tysk allerede i sjette klasse. Noget, der måske i fremtiden kan vise sig at blive permanent i folkeskolen herhjemme, siger formanden for Børne- og kulturudvalget Paul Arnbak. Den seneste revision af folkeskoleloven åbnede mulighed for, at de enkelte skoler som forsøg kan tilbyde tysk og fransk i sjette klasse, hvor det tidligere først har været muligt fra det syvende skoleår. Forsøget skal bruges til at indsamle erfaringer, der kan styrke sprogundervisningen på længere sigt. Den mulighed har Arden Skole valgt at benytte sig af. I ansøgningen lagde skoleinspektør på Arden Skole Jan Nielsen vægt på den stigende internationalisering og Danmarks samhandel med Tyskland som begrundelse for at indføre de tyske gloser et år tidligere end normalt. Desuden mener Jan Nielsen, at eleverne vil være mere motiverede for nye fag i sjette klasse frem for syvende, hvor de også får fysik og konfirmationsforberedelse på skemaet. - I syvende klasse sætter puberteten ind, og eleverne får mange andre spændende interesser, så derfor vil vi prøve med tysk i sjette klasse. Tysk er traditionelt et fag, eleverne har meget modstand imod, men på den her måde håber vi, at de vil få et andet forhold til faget, siger Jan Nielsen, og understreger, at det ikke drejer sig om at fremrykke undervisningen et år. - Vi vil selvfølgelig tage hensyn til, at eleverne er et år yngre. Metoderne vil være sproglege, rim og remser, konkrete navneord og enkle sætninger, lover inspektøren.