Tyskerbunkers bliver liggende

Natur 27. februar 2003 07:00

ÅRHUS: Hverken private eller kommuner står i kø for at fjerne den tyske besættelsesmagts efterladenskaber - de mange betonbunkers langs den jyske vestkyst. Det er nemlig for dyrt. De hundredvis af bunkers fra Anden Verdenskrig får formentlig lov at blive liggende på ubestemt tid, selv om Kystdirektoratet for nylig gennemførte et forsøg med fjernelse af en enkelt bunker af gennemsnitlig størrelse. Den målte fem gange seks meter og var fire meter høj, og et entreprenørfirma brugte to-tre dage på at bortsprænge og fjerne bunkeren til en pris af 80.000 kr. Det kan altså lade sige gøre, men det er dyrt, viste forsøget. Afdelingschef i Kystdirektoratet Bent Sandgrav oplyser, at hverken private eller kommuner har henvendt sig i stort tal, siden bunkeren på stranden på Harboør Tange blev fjernet i begyndelsen af februar. Det var netop henvendelser fra privatpersoner og kommuner langs den jyske vestkyst, der fik direktoratet til at gennemføre prøve-sprængningen og fjernelsen af en bunker. Det anslås, at der ligger 500-600 bunkers i havstokken, på stranden eller i klitterne langs den jyske vestkyst, og det sker jævnligt, at badegæster kommer til skade, når de river sig på rustent jern eller beton. - Det var netop klagerne, der fik os til at gennemføre forsøget med at fjerne en bunker, men interessen fra private og fra kommuner har ikke været stor. Den er nærmest udeblevet, siger Bent Sandgrav. Når nogen klager om udsynet til de kedelige bunkers eller kommer til skade ved badning eller andet, så plejer han at sige: Der er ikke nogen, der har ansvaret for bunkerne, før nogen påtager sig det. Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet mener, at det er urealistisk at fjerne de tyske bunkers, og desuden mener man herfra, at bunkerne skal have lov at blive liggende - som en del af kulturarven. For fire år siden anbefalede Skov- og Naturstyrelsen, at 20 af de mest interessante fæstningsværker fra Anden Verdenskrig burde fredes. Men det blev heller aldrig til noget på grund af pengemangel. En bygning skal være mindst 80 år gammel, før den kan fredes, og for andre fortidsminder gælder en årsfrist på 100 år. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...