EMNER

Tyskere køber stadig danske sommerhuse

På under et år har 63 udlændinge købt sommerhus i Danmark, selv om det er forbudt

NORDJYLLAND:Der er store huller i det danske forbud mod, at udlændinge køber sommerhuse i Danmark. Siden 1993 har Justitsministeriet givet 514 tilladelser til, at ikke-danskere kan erhverve sig et sommerhus. Det svarer til 57 tilladelser om året. Efter at Fogh-regeringen trådte til, er tempoet i salget steget lidt. I de første 11 måneder af regeringens levetid sagde ministeriet ja til 63 købeivrige udlændinge, viser en opgørelse fra justitsminister Lene Espersen (K). Den venlige behandling af udenlandske huskøbere møder stærk kritik fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. - Det er betænkeligt, at et så voldsomt antal udlændinge får lov til at opkøbe danske sommerhuse, selv om det er forbudt, siger næstformanden i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup. Sommerhusreglen blev indført, da Danmark gik ind i EF. Det skete for at hindre pengestærke, strandhungrende tyskere i at presse priserne op i de danske sommerhusområder. Reglen siger, at kun udlændinge, der har boet i Danmark i mindst fem år, må købe sommerhus her. Forbuddet er under stærkt pres fra EU, der ønsker det ophævet. - Det er desværre et godt argument for folk, der vil fjerne sommerhusreglen, at vi selv fra dansk side undergraver reglen ved at give så mange tilladelser, siger Peter Skaarup. Derfor vil han i første omgang spørge regeringen, om den vil nedbringe antallet af dispensationer fra forbudet. Også Bjarne Laustsen (S) vil have sat en stopper for de udenlandske husopkøb. - Hvis tyskere får dispensation til at købe sommerhuse i Skagen i samme omfang som svenskere og nordmænd, så vil priserne ryge voldsomt i vejret, og man får en by med huse, der står tomme i store dele af året. I Justitsministeriet bekræftes det, at det især er svenskere og nordmænd, der får lov til at flytte ind i de nordjyske sommerhusområder. - Længere nede sydpå, eksempelvis på Rømø, er der flest tyskere, siger fuldmægtig Joachim Kromann. Tilladelsen gives til udenlandske ansøgere med særlig tilknytning til Danmark. Det kan være: - Tidligere lange ophold i Danmark. - Særlig familiemæssig, erhvervsmæssig, kulturel og økonomisk tilknytning til Danmark. - Speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes købt. - For at opnå en tilladelse skal der oftest være tale om en kombination. En tilladelse vil formentligt blive givet til en person, der eksempelvis er specialist i dansk sprog og historie, er dansk gift, har børn i Danmark og har været på ferie i Danmark gennem 30 år, siger Joachim Kromann.