Tyskland står til tørre tæsk

Finansministrene samles for at tage fat om betændte statsøkonomier

BRUXELLES:Menuen lyder på en alvorlig afklapsning til Tyskland, når EU's finansministre i morgen i Bruxelles tager landets betændte offentlige finanser under behandling. Men også euroområdets nummer to og tre - Frankrig og Italien - må indstille sig på en ordentlig opsang fra finansministrene i ECOFIN-rådet på baggrund af de to landes stigende budgetunderskud, som i betænkelig grad nærmer sig den såkaldte stabilitetspagts overgrænse. Det er dog primært Tyskland - EU's økonomi nummer et og Danmarks største eksportmarked - som kommer i finansministrenes skudlinje. Det sker, efter at EU-Kommissionen for kort tid siden anbefalede, at ECOFIN-rådet på det kommende møde præsenterer forbundskansler Gerhard Schröders rød-grønne regering for et veritabelt ultimatum. Det vil betyde, at den tyske regering får fire måneder - til den 21. maj - til at fremlægge økonomisk-politiske initiativer, som kan bringe det tyske underskud på de statslige finanser ned under den forbudte røde linje. Det sker som led i den såkaldte "procedure vedrørende et uforholdsmæssigt højt underskud", som sættes i værk, når et medlem af eurosamarbejdet må konstatere et budgetunderskud på mere end tre procent af bruttonationalproduktet (BNP). Ifølge Stabilitetspagten fra slutningen af 1996 må EU-landenes offentlige underskud højst være på tre procent af BNP. Herudover er landene forpligtet til arbejde henimod ligevægt eller endog overskud på de offentlige budgetter. Ironisk nok var det Tysklands daværende konservative regering - stærkt støttet af den dengang almægtige Bundesbank - som pressede på for at få vedtaget Stabilitetspagten, hvis formål er at beskytte den fælleseuropæiske valuta, euroen, mod spenderivrige regeringers overforbrug. Her tænkte pagtens fædre primært på Italien, som siden via en hårdhændet finanspolitik fik fjernet landets enorme budgetunderskud. Men under premierminister Silvio Berlusconis højrepopulistiske regering er det atter gået i den forkerte retning, og EU-Kommissionen ser nu en tydelig fare for, at det italienske underskud kommer op over de famøse tre procent. EU's ordre til Tyskland kommer, efter at friske tal netop har vist, at underskuddet på de tyske statsfinanser sidste år kom helt op på 3,7 procent af BNP - altså en markant overskridelse af Stabilitetspagtens krav. Og for at gøre ondt værre vil landets statsfinansielle situation i år ikke blive ret meget bedre. Tværtimod vil Tysklands kroniske økonomiske krise med stagnerende vækst, stærkt stigende arbejdsløshed og hermed forbundne lavere skatteindtægter med stor sandsynlighed også i 2003 få det statslige underskud op over de kritiske tre procent af bruttonationalproduktet. - Den mindre gode udvikling i 2001 og 2002 er med til at gøre det svært (for Tyskland, red.) at opfylde målet om balance på statsfinanserne i 2006, hedder det i en nylig rapport fra EU-Kommissionen om EU-landenes økonomi. Schröder-regeringen regner selv med at kunne nedbringe underskuddet til 2,75 procent i år, hvilket Kommissionen betegner som alt for optimistisk på baggrund af de dystre udsigter til årets økonomiske vækst. For kort tid siden signalerede den tyske regering, at det bliver nødvendigt at nedjustere forventningerne til årets vækst fra det nuværende officielle skøn på 1,5 procent til omkring en enkelt procent. Og det kan betyde yderligere statslig låneoptagning. Sidste år lå Tysklands økonomiske tempo på blot 0,2 procent - den svageste udvikling i 10 år - og der er endog antydninger af, at væksten i årets sidste kvartal tilmed var negativ. - En beskeden stigning i låneoptagelsen er acceptabel, mener arbejds- og økonomiminister Wolfgang Clement. Gerhard Schröders regering erkender, at det vil være nødvendigt med "sandsynligvis smertefulde foranstaltninger på en række områder" for at sikre en nedbringelse af det følsomme budgetunderskud. Men vigtige delstatsvalg i næste måned kan komplicere situationen for forbundskansleren, hvis popularitet i forvejen kan ligge på et meget lille sted. Men Schröder understreger, at regeringens mål - på trods af de mørke økonomiske tordenskyer - fortsat er at nedbringe statsunderskuddet til under tre procent af BNP allerede i indeværende år. - Vor interesse ligger i at opfylde Stabilitetspagten, og der er en realistisk chance herfor, sagde den tyske regeringsleder for kort tid siden. Men han har på samme tid hilst en debat velkommen om en "mindre dogmatisk" fortolkning af Stabilitetspagtens benhårde bestemmelser. Blandt andet bør kampen mod den høje arbejdsløshed kunne prioriteres højere, mener fremtrædende tyske og franske politikere. - Vi er enige om, at Stabilitetspagtens krav skal overholdes, men på samme tid bør det i en dialog med EU-Kommissionen gøres klart, at det underskudsmål, som Kommissionen altid pointerer er vigtigt, ikke er det eneste mål. Det sagde Schröder for få dage siden efter et møde med Frankrigs premierminister, Jean-Pierre Raffarin, som må leve med, at EU-Kommisionen anbefaler, at hans land tildeles en officiel advarsel på baggrund af det stigende franske underskud på statsfinanserne. Den tyske forbundskanslers ord falder, efter at den senere tids - til tider meget højlydte - kritik af Stabilitetspagtens hårde krav til lande i økonomisk uføre for et par måneder fik EU-Kommissionen til at spille ud med tanker om at reformere pagten, således at dens regler tager mere hensyn til økonomiske op- og nedture. Men dette afholdt ikke den græske formand for den såkaldte eurogruppe af de 12 medlemmer af den fælles mønt, finansminister Nikos Christodoulakis, fra for nyligt at komme den forkætrede pagt til undsætning. - Jeg finder, at Stabilitetspagten fastsætter et sæt yderst nyttige spilleregler. Vi kan ikke ændre dem blot på baggrund af midlertidige problemer, sagde han og fastslog: - Økonomisk vækst skal baseres solidt på statsfinansiel stabilitet. /ritzau/