Tyv bag tremmer

Indbrud, tyveri, hæleri, trusler. En lang liste af lovovertrædelser sender en 37-årig mand fra Sæby i fængsel.

Arkivfoto: Klaus Madsen

Arkivfoto: Klaus Madsen

Den 37-årige Michael Svendsen fra Sæby er i 2010 og 2011 blevet dømt i to forskellige retssager, der blandt andet omhandler indbrud, tyveri, hæleri og trusler. Begge domme er tidligere afsagt ved byretten i Hjørring, hvor de gav henholdsvis seks måneders fængsel og halvandet års fængsel, hvoraf et år var betinget. Strafudmålingen fra begge domme var blevet anket til landsretten, som nu har lagt de to sager sammen og afsagt en ny samlet dom. Ubetinget fængselsdom Halvandet års ubetinget fængsel blev resultatet af ankesagen. Baggrunden er flere ulovlige forhold, der er begået i en periode fra maj 2008 og frem til august 2011. Det drejer sig primært om flere indbrud i Sæby, hvor den dømte blandt andet har stjålet smykker, malerier og PH-lamper. Dertil kommer også hæleri af flere malerier og et enkelt tilfælde af trusler, som fandt sted i juli 2011, hvor den dømte truede en mand med en kniv i Dybvad. Anklageren i sagen er tilfreds med dommen. - Det var passende i forhold til det, som han havde begået, siger Lene Lentz.