Tyve er flittige på skolerne

Risikostyringsgruppe sætter fokus på Aars Kommunes ømme punkter

AARS:Trods bedre tyverisikring og fokus på indbrud går tyvene til biddet på Aars Kommunes skoler og institutioner. Tyverier og skader på bygninger i forbindelse med indbrud har udviklet sig til den største belastning for kommunens forsikringer. Kommunen vil derfor i endnu højere grad sætte ind for at sikre sine bygninger. Flere skoler og institutioner har allerede fået forbedret deres alarmsystemer. - Det er et stykke arbejde, vi vil fortsætte. Men det er en dybt beklagelig udvikling, at vi nærmest er nødt til at indrette vores bygninger som små forter, siger skatte- og økonomichef Find Korsbæk, der har hovedansvaret for kommunes risikostyringsgruppe. Aars Kommune har siden januar 2000 været certificeret som risikostyringskommune. Det indebærer, at kommunen holder et vågent øje med, hvad der sker af skader lige fra biluheld i kommunens biler til indbrud og arbejdsskader og derefter med en målrette indsats forsøger at mindske omfanget af skader. - I bund og grund handler det om at passe så godt som muligt på kommunens aktiver, pointerer han. Det er der gode grunde til. Kommunens forsikringspræmie til Kommune Forsikring A/S stiger nemlig, hvis skadeprocenten stiger. Kommunen er eksempelvis blevet varslet en stigning på forsikringen for løsøretyveri på 200 procent. Det svarer til 240.000 kroner. På byrådsmødet i morgen eftermiddag får politikerne forelagt en rapport over indsatsen i 2002. Det fremgår at den samlede skadeprocent er steget fra 22,37 i 1998 til 41,23 ved udgangen af 2001. Antallet af skader steg i samme periode fra 109 til 130. I 2002 blev der udbetalt godt 546.000 kroner i erstatninger og hensat knap 227.000 kroner til erstatning i sager, der ikke var afgjort ved årsskiftet. 85 procent af skadeudgifterne falder på tre områder, løsøreskader, ansvarsskader og bygningsskader. Her agter kommunen at intensivere indsatsen Indbruddene koster nemlig dyrt. F.eks. blev det udbetalt 182.000 kroner til Blære Skole i 2002 som følge af bare to indbrud. Dertil kommer de udgifter, institutionerne selv hænger på. Der er dog også områder, der udvikler sig positivt. F.eks. har en konsekvent indsats sendt udgifterne til erstatning for børneulykker, skader på den kommunale bilpark og for arbejdskader i den rigtige nedadgående retning. Kurser i kørselsteknik er blot et eksempel på en konkret indsats, som har haft en positiv indflydelse på antallet af skader og udbetalingen af erstatninger. Risikostyringsgruppen planlægger også små konkurrencer i løbet af året. - Risikostyring handler også om holdningsbearbejdning. Vi kan tyverisikre alt det, vi vil. Det hjælper ikke, hvis vores ansatte lader de ting, der frister tyvene stå fri fremme, påpeger Find Korsbæk.