Tyverier

Tyvene holder ikke fri

}Selv]om var]me]gra]der]ne be]gyn]der at røre på sig, så har det ikke fået ty]ve]ne til at hol]de fe]rie. Hals Byg]nings]sned]ke]ri har haft ud]bud]ne gæs]ter. Ty]ven(e) har brudt en dør op til værk]ste]det og stjå]let en del værk]tøj, en te]le]fax og en te]le]fon. Ind]brud]det er sket mellem mandag og tirsdag. En som]mer]hus]ejer på Tho]mas Win]thers]vej må imø]de]se en som]mer uden vi]deo og fjern]syn. En tyv har nemlig været for]bi hu]set mellem 7. juni og 23. juni. Ty]ven har bl.a. nup]pet vi]deo]en og fjern]sy]net. Po]li]ti]et i Hals har fået en an]mel]del]se om et ty]ve]ri fra en land]ejen]dom på Aalborvej i Hol]tet. Her er der helt tilbage stjå]let en rej]se]gram]mo]fon. ]