Tyverier

Tyveri af børns fremtid

Er det tilladt at stjæle? Nej, vel. Men den danske stat stjæler sundhed og fremtid fra børn, der er placeret i de danske myndigheders varetægt.

De danske myndigheder har ansvaret for, at børnene ikke lider skade, mens de opholder sig i asylcentrene. Men børnene lider overlast, bliver syge, psykisk og fysisk. Mange af børnene kommer ikke i rigtig skole, men i asylcentrets klasse, der nok egner sig til modtageklasse, men ikke til eneste undervisning i mange år. Børnene forsømmes; deres fremtidsmuligheder tages fra dem ¿ hvad enten de så kommer til at leve i Danmark eller i deres oprindelige hjemland. Og de danske myndigheder, der har ansvaret, skyder det fra sig og kaster det på dem, der allerede ligger ned, børnenes forældre. ¿De kunne jo bare rejse hjem!¿ ¿Forældrene er uansvarlige!¿ Nej, tværtimod! Forældrene søger trods hårdt pres fra myndighederne at være ansvarlige forældre, der ikke overlader deres børn til mord, kidnapning eller forfølgelse i deres oprindelige hjemland. Nu må de egentlig ansvarlige, den danske regering og de danske myndigheder erkende deres ansvar og få de uhyrlige forhold bragt til ophør! Amnesti nu til asylansøgere, der har ventet i mere end tre år, og en tryg opvækst til asylansøgeres børn, for det er ikke tilladt at stjæle børns sundhed og fremtid.