EMNER

Tyveri fra svage

PENSIONSFOND: Den Sociale Pensionsfond! Blot navnet burde få det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste folketingspolitikere. Loven om Den Sociale Pensionsfond blev vedtaget af VKR-regeringen i 1970, hvorefter alle skulle betale 1 pct., senere 2 pct. af sin indkomst, til forhøjelse af den enkelte indbetalers folkepension. I dag er det en milliard-pengetank! Denne "pengetank" har staten senere "malket" for alle renteafkast, som skiftende regeringer har brugt til at udfylde huller i finansloven med. Ingen penge er givet til de retmæssige ejere, nemlig folkepensionisterne, som forhøjelse af deres pension! Nu er sagen blevet taget op i folketinget, efter forslag fra Enhedslisten. Men regeringen har sikret sig Dansk Folkepartis stemmer imod forslaget fra Enhedslisten, selv om DF rent faktisk tidligere var for! Op til seneste folketingsvalg blev der udsendt et spørgeskema til samtlige folketingskandidater, om deres stilling til netop Den Sociale Pensionsfond, og om man ville arbejde for at få pengene tilbage til de retmæssige ejere hvis man blev valgt til folketinget. Med kendskab til DF's tidligere holdninger til spørgsmålet, kunne det egentlig være interessant for vælgerne at vide, hvad nordjyske Anita Knakkergaard og Bent Bøgsted svarede? Var de mellem dem, som lovede at arbejde for at få pengene udbetalt til "de rette ejere", og løber de dermed nu fra deres løfte? Nu skal det afgøres ved en retssag, som 10 pensionister har fået bevilget fri proces til at føre mod staten. Det er egentlig sørgeligt, at det skal komme dertil, at folk må gå til retten, for at få det, som man må mene retteligt tilhører dem! At DF, som tidligere har brystet sig af at være "de svages" værn, vil støtte det, som mest af alt ligner tyveri fra de svageste, kan kun skyldes akut "ministersyge", og så kan man åbenbart tillade sig at løbe fra alt for at redde den siddende statsminister. Ikke at den tidligere regering af Radikale og Socialdemokrater var et hår bedre, de undlod som sagt også at sikre pensionisterne deres indbetalinger.