Skolevæsen

Tyvstart i to nye friskoler

Både Vejlernes Friskole i Øsløs og Klitmøller Friskole brugte søndagen til at holde indvielse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skovrider Ditte Svendsen var inviteret til at foretage det officelle snoreklip, da Klitmøller Friskole skulle indvies. Til vestre skolelederSteffen Alm. Foto: Peter Mørk

1. december sidste år vendte en flok borgere fra Hannæs slukørede hjem fra en tur til Thisted. De havde været til byrådsmøde, hvor det blev besluttet, at der ikke længere skulle være en folkeskole for de yngste elever på den sydlige del af halvøen. - Nu, otte måneder senere, er den triste stemning vendt til noget, der nærmest er euforisk forventning. Det sagde Ole Bundgaard, formand for Vejlernes Friskole, da han - sammen med børn, forældre, personale og andre interesserede, søndag kunne markere indvielsen af den nye friskole, der har overtaget Øsløs Skoles lokaler - og af børnehaven Viben, der er rykket ind der, hvor den kommunale børnehave ved navn Mariehønen tidligere havde til huse. Friskoleprojektet på Sydhannæs lykkedes, på trods af at man her ikke havde nået at anmelde den nye friskole et år i forvejen - sådan som loven ellers kræver. Men med hjælp fra Hillerslev, hvis friskoleinitiativ ikke blev til noget, lykkedes det alligevel. Og en overgang skabte skolespørgsmålet splid på Hannæs: - Men vi har lagt kniven fra os. Vi har allerede et godt samarbejde med Hannæsskolen, siger Ole Bundgaard - som håber at den nye friskole kan blive et samlingssted for alle på Sydhannæs - også det mindretal af forældre, som har valgt at sende deres børn i folkeskole i Frøstrup. Ikke en protestfriskole Bedre forberedt var forældrene i Klitmøller, som også holdt indvielse søndag af den nye friskole - der ligesom Vejlernes Friskole er startet, efter at byrådet besluttede at lukke den lokale folkeskole: Men det gør ikke skolen til en "protestfriskole", understreger formanden for Klitmøller Friskole, Thomas Baun. - Udgangspunktet er vores holdninger. Den gamle folkeskole og børnehave har i stor udstrækning afspejlet det samme værdisæt omkring tryghed og nærhed til naturen. Men med en friskole kan vi i endnu højere grad lave et tilbud, som er i overensstemmelse med vores holdninger og værdier, sagde Thomas Baun i sin tale ved indvielsen.