U-både gode til at bekæmpe terror

Regeringen foreslår i sit forsvarsudspil, at Danmark investerer i tre nye u-både. Det er der en række gode grunde til. For Venstre er en væsentlig grund en styrkelse af kampen mod terrorisme.

FORSVAR:U-både er nemlig velegnede til at bekæmpe terrorisme. Senest har u-båden Sælen vist sig som et nyttigt redskab i kampen mod terror. U-både kan genkende skibe og overvåge skibstrafikken, også selv om skibe skifter navn, camouflerer sig eller lignende. Selv om den kolde krig er forbi, udfører ubåde fortsat væsentlige rekognosceringsopgaver. Danske ubåde kan blandt andet indsamle signalprofiler og elektroniske fingeraftryk fra krigsskibe, ubåde og skibe, der potentielt benyttes til våbentransport i ustabile områder af verden. Danmark råder over en ubådsekspertise i international særklasse med hensyn til at sejle og anvende ubåde i lavvandede og kystnære områder og i farvandsområder, hvor der findes komplicerede salt- og temperaturforhold. Kun Tyskland kommer i nærheden af denne ekspertise. Venstre ønsker at bevare denne vigtige ekspertise, som både kan anvendes i internationale operationer og i opgaver i farvandet omkring Danmark. Venstre ser u-bådene som et af de bedste militære midler, der kan indsættes i et kriseområde uden at eskalere krisen. De kan være til stede, overvåge og fungere som fremskudt base. Samtidig kan de sende informationer tilbage til politiske og militære beslutningstagere. Danmark har et reelt behov for at udskifte de 30-40 år gamle u-både med nye u-både. Venstre mener derfor, at det ville være uansvarligt at udskyde beslutningen yderligere, for så ville vi ikke nå at få de nye u-både klar, inden de gamle er slidt op, og dermed ville kapaciteten være tabt i mange år.