U-crew i mere faste rammer

Ungdomsrådet har valgt formand og nedsat projektgrupper

HADSUND:Ungdomsrådet i Hadsund - det såkaldte U-crew - har efter snart to års virke formaliseret arbejdsgangene. På årets første møde blev der valgt formand, næstformand og sekretær, og samtidig blev der nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til at bekæmpe volden og drukkulturen. Formandsposten gik til 18-årige Sarah Kruse, der til daglig går i 2.g på Hobro Gymnasium, mens Stine Bager Christensen fra 9. klasse på Als Skole blev valgt til næstformand. Marie Tindborg fra 9. klasse på Hadsund Skole blev sekretær, og kommunens ungdomsmedarbejder Anne Ritman får også stillingsbetegnelsen som kasserer for U-crew til at stå på visitkortet. De er alle blevet valgt af de ti unge mennesker, der hver måned dukker op til U-crews møder og diskuterer de emner, der rører sig blandt ungdommen. Og selv om U-crew er blevet mere formaliseret for bedre at kunne håndtere henvendelser fra pressen, SSP-samarbejdet, Natteravne og forældrenetværk, er alle unge stadig meget velkomne til at give deres besyv med, opfordrer Anne Ritman. Vold og alkohol I løbet af de seneste par år har U-crew stået for ung-aften på Guldbaren, Ung Scene på Fjordfestivalen, Biffen Rocker og svømmebio, og i det næste stykke tid vil det gå i gang med nye projekter. En arbejdsgruppe er blevet nedsat for at sætte spot på volden i nattelivet. U-crew er blevet inviteret til at deltage i det lokale SSP-samarbejde for at gøre en indsats mod volden, og samtidig har ungdomsrådet kontaktet et par af værtshusene i byen for et samarbejde om forebyggelse af vold. - Alle er meget interesseret i at komme volden til livs, siger Anne Ritman. U-crew ønsker også at være med til at arrangere fester for de 15 til 18-årige. Anne Ritman fortæller, at mange af de unge gerne vil mødes og feste, men at de ikke har mulighed for at afholde fælles fester. De unge vil have, at der kan blive serveret alkohol under trygge rammer, og ungdomsmedarbejderen forklarer, at der er mange forskellige holdninger til emnet. - Der skal være valgmuligheder, for det må ikke kun handle om alkohol. Man skal også kunne købe sodavand, siger hun. U-crew efterlyser ledige lokaler med plads til mellem 100 og 150, og hvis nogen ligger inde med sådanne lokaler, er de velkomne til at kontakte Anne Ritman eller den nye U-crew-formand Sarah Kruse.