Skolevæsen

- Uacceptable besparelser

Skolebestyrelserne i Jammerbugt kommune har netop erfaret, at børne- og kulturforvaltningen har overskredet deres budgetter.

Det betyder, at skolerne samlet skal spare 4 millioner kr. i indeværende år og 8 millioner kr. i år 2010. Besparelsen er med til at øge det i forvejen enorme pres, der er på vores skoleledere, som i forvejen har hårde betingelser. Det er vores opfattelse, at dette vil få uoverskuelige konsekvenser for vores børn. Det vil betyde: Færre undervisningstimer. Færre lærere på vores skoler. Færre penge pr. barn. Ingen penge til vikarer og undervisningsmaterialer. Manglende mulighed for støtte til børn med særlige behov. Færre penge til vedligehold. Der er for langt fra visionen i Jammerbugt Kommunes skolepolitik til de faktiske økonomiske rammer, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at gennemføre denne besparelse. Det vil ikke være muligt for skolerne at leve op til de mål, der er opstillet. Skolebestyrelserne har lagt meget arbejde i at udarbejde skolepolitikken sammen med politikerne. Vi mener ikke længere, det vil være muligt at opfylde målene, da der ikke længere vil være tilstrækkelige resurser hertil. Vi har sparet i flere år og vi er inde ved benet. Vi kan ikke spare mere. Af Rikke M. Madsen, på vegne af alle skolebestyrelser i Jammerbugt Kommune, Cannerslundvej 5, 9490 Pandrup