Uacceptable forhold

Det er helt uacceptabelt, når 9 mio. kyllinger hvert år er henvist til ammoniaksvidninger fra deres egen afføring, fordi strøelsen aldrig skiftes, og fordi kyllingerne står alt for tæt.

Fjerkræproduktion 6. august 2010 06:00

Selvom der tidligere har været talt med store bogstaver overfor branchen, og branchen bedyrer, at der er sket forbedringer, så mener hverken formanden for Det Dyreetiske Råd, Peter Sandøe, eller SF, at branchens resultater er imponerende, når små 9 mio. slagtekyllinger stadig får smertefulde ætsesår hvert år. Selvom justitsministeren var meget begejstret over, at der nu er blevet vedtaget fælles minimumsbestemmelser i EU for beskyttelse af slagtekyllinger, et forslag som Folketinget behandlede lige før sommerferien, ja, så er det nu så som så med dyrevelfærden – generelt set – fordi EU-landene alligevel har mulighed for at søge om dispensation fra minimumsbestemmelserne. Det er sådan, at man i EU-medlemslandene kun må have 33 kg kyllinger pr. kvadratmeter, men en dispensationsmulighed betyder imidlertid, at man under ”særlige produktionsforhold” kan gå op til 42 kg i gennemsnit. Derfor er der for Danmarks vedkommende ikke særlig mange dyrevelfærdsmæssige forbedringer at hente i den nye ordning, hvilket jeg gjorde justitsministeren opmærksom på, da vi behandlede lovforslaget i folketinget. SF stillede et ændringsforslag om, at der skulle være lidt færre dyr pr. kvadratmeter, men ikke en gang denne lille forbedring ville regeringen og Dansk Folkeparti stemme for. Nu er det aldrig rart at få ret på en kedelig baggrund, men tilsyneladende er både Venstre og Dansk Folkeparti kommet på andre tanker og siger, de vil give kyllinger bedre forhold, hvilket er hårdt tiltrængt. For SF’s vedkommende drejer det sig først og fremmest om, at vi vil have bragt antallet af kyllinger pr. kvadratmeter ned. Desuden har jeg bedt fødevareministeren om at svare på, hvilke andre EU-lande end Danmark, der har søgt om dispensationsmuligheder, så vi kan få et mere autentisk svar på, om kyllingerne reelt har fået bedre dyrevelfærd.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...