Uacceptable sparekrav

Sundhedsudvalg afviser at spare 11,2 mio. kroner på ældreplejen

11,2 millioner kroner. Så meget skal sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune spare, hvis udvalgets budget for i år skal holde. Det svarer til 30-40 stillinger. Men så stor en besparelse er helt uacceptabel, fastslår Martin Glerup (S), formand for sundhedsudvalget. Politikerne i sundhedsudvalget holdt ekstraordinært sparemøde forleden, og her blev alle spareforslagene fra budgetlægningen i efteråret 2008 hevet frem igen. - Man kunne for eksempel spare nogle penge, hvis man gik fra at give praktisk hjælp hveranden uge til hver tredje. Eller hvis der kun blev givet hjælp til bad tre gange om måneden i stedet for en gang om ugen. Men det er ikke en gangbar vej. Niveauet for ældreplejen i Vesthimmerlands Kommune ligger i forvejen lidt under gennemsnittet i Nordjylland, siger Martin Glerup. Han påpeger, at der, hvor budgettet ser ud til at skride, ikke så meget er på den almindelige drift. Det er på områder, som kommunen ikke har nogen indflydelse på. - Det drejer sig hovedsageligt om medfinansiering af sundhedsvæsenet, som ser ud til at blive seks millioner kroner dyrere end beregnet. Det er jo en landsdækkende takst, vi skal betale, hver gang en borger fra kommunen indlægges på et sygehus. En anden stor klump er 2,8 millioner kroner til vederlagsfri fysioterapi, og der er også ekstra udgifter til at øge optagelsen af elever på SOSU-området, forklarer udvalgsformanden. Hvad angår både udgifter til indlæggelser og til fysioterapi, så er det nye opgaver, som kommunen, ifølge Martin Glerup, ikke er blevet kompenseret tilstrækkeligt for. - Det korte af det lange er, at vi ikke kan fjerne udgifter for 11,2 millioner kroner på andre områder, uden at det vil medføre uacceptable serviceforringelser for kommunens borgere, siger han. Samtidig har udvalget sat gang i en analyse af hele ældreområdet med fokus på driftsudgifterne og serviceniveauet i hjemmeplejen og på plejecentrene. Den skal ligge færdig til april, og den vil politikerne i udvalget gerne se, før de for alvor begynder at slibe sparekniven. - Nu sender vi det hele frem til økonomiudvalget, og så må man tage en samlet drøftelse af kommunens økonomi. Jeg tror, at spareforslagene også vil være uspiselige for byrådet. Men så må vi have en tillægsbevilling, siger Martin Glerup.