Aalborg

Uacceptable

NEDSKÆRINGER:Det seneste nødråb fra landsbyerne og gymnasierne understreger, at der er brug for akut hjælp til busdriften og en mere langsigtet plan. Smadringen af busdriften har ikke bare alvorlige miljømæssige og klimamæssige konsekvenser. De økonomisk dårligt stillede – herunder unge og ældre – er ekstremt afhængige af en velfungerende busdrift. Derfor er det også for at give alle borgere mulighed for mobilitet nødvendigt at sikre busdriften fremover. Mange steder har nedskæringerne på busdriften ramt uddannelsessøgendes mulighed for at komme til og fra deres uddannelsessted hårdt. Det er helt uacceptabelt. Per Clausen folketingsmedlem (Enhedslisten), trafikordfører for Enhedslisten, Vestre Fjordvej 34, 9000 Aalborg Per.Clausen@ft.dk