Uændrede varmepriser i Ravnkilde

Ny favorabel tarifaftale med Naturgas Midt Nord giver ikke anledning til reduktion

Ældreforhold 22. september 2002 08:00

RAVNKILDE: Selv om bestyrelsen for Ravnkilde Kraftvarmeværk 1. juli tegnede en ny kontrakt med Naturgas Midt Nord, hvor værket har opnået en storkundetarif med ens afregning for naturgas til både opvarmning og elfremstilling, så kommer de 168 forbrugere ikke til at mærke nogen forskel i afregningsprisen, Den vil det næste år også være 65 øre per forbrugt KWH, og den faste afgift fortsat være 5000 kroner. Bestyrelsen i Ravnkilde har nemlig ikke de store forventninger til at opnå tilskud fra statens støttepulje på 85 mio kroner til de hårdest betrængte barmarksværker i Danamark. - Vi har i bestyrelsen dog alligevel sendt en ansøgning, forklarede Jørgen Christensen i sin formandsberetning på den årlige generalforsamling. Omkring 20 var mødt frem i Ravnkilde Forsamlingshus, hvilket er væsentlig færre i forhold til tidligere år. Nye vilkår for ældre Til gengæld var der gode nyheder til pensionisterne blandt varmeforbrugerne. Det hidtidige grundlag for beregning af tilskud til varmeforbrug for ældre i hele landet har været, at støttebeløbet blev udregnet som en procentdel af varmeforbruget, og ikke af den faste afgift på 5000 kroner. - Men fremover bliver det muligt at få 90 procent i tilskud af den samlede varmeregning inklusiv den faste afgift. Ordningen skulle egentligt være trådt i kraft ved årsskiftet, men efter benarbejde fra flere politikere er tidspunktet nu rykket til 1. september og er dermed allerede i kraft, forklarede Jørgen Kristensen i sin formandsberetning. Værk ramt af uheld Jørgen Kristensen kunne også berette om to uheld på kraftvarmeværket i det forløbne år, nemlig en tagbrand i november og et lynnedslag i computerudstyret og alarmanlægget i sommer. En revne i en lyddæmper oven på værkets varmeveksler forårsagede så stor strålevarme, at det antændte bygningens tagkonstruktion. - Heldigvis skete det om eftermiddagen, og blev hurtigt opdaget. Alligevel skete der skader for omkring 200.000 kroner samtidigt med, at vi efterfølgende fik et driftstab på 40.000 kroner i elproduktionen. Vores forsikringsselskab har dog dækket begge beløb, fortalte formanden. Ved lynnedsalget i sommerferien blev computerens harddisk ødelagt, men til alt held havde værket en back up fil og var derfor hurtigt oppe på fuld produktion igen. Af synlige forandringer på værket det forløbne år har været en ny omgang maling på de to akkumuleringstanke i det fri, der var blevet grimme i den hvide maling. Efter anbefaling fra eksperter er de nu blevet malet blå, hvilket gør dem knap så dominerende i landskabet. Trods et næsten uændret salg af varme og el i det forløbne år på total omkring 3,5 mio. kroner i forhold til det foregående år, kunne kasserer Jørgen Andersen efter formandsberetningen fortælle om et beskedent overskud i årsregnskabet på godt 19.000 kroner. Nye i bestyrelsen Efter at have været med i bestyrelsen siden kraftvarmeværkets etablering i Ravnkilde i 1994, havde formand Jørgen Kristensen og Holger Kragbæk valgt at trække sig ud af bestyrelsen. Sidstnævnet forsætter dog indtil videre som varmemester. De to blev erstattet af Lars Thomsen og Morten Nielsen som nye medlemmer af bestyrelsen. Lene Cristensen var også på valg, og blev genvalgt. De to sidste medlemmer af bestyrelsen er kasserer Jørgen Andersen og John Pedersen. I begyndelsen af oktober måned mødes den nye bestyrelse for første gang, hvor den konstituerer sig og vælger ny formand.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...