Uændret ældreservice

På ældreområdet skal der næste år bl.a. spares 200 kr. pr. ældre borger ifølge budgetoplægget.

Det er dog ikke noget, som de ældre kommer til at mærke i form af ringere service, mener ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). - De effektiviseringer, som vi har lavet sidste år, de slår så godt igennem næste år, at vi selv kan finansiere den her nedskæring, siger hun. Derfor lover rådmanden, at der ikke bliver serviceforringelser. Forvaltningen sakl spare omkring fire stillinger væk. Desuden er der fortsat sat penge af til et nyt plejehjem ved fjorden i Nørresundby, som sandsynligvis kommer til at lige ved Jenbanebroen. - Jeg synes helt sikkert, at det er en god placering, siger rådmandne, der understreger, at placeringen endnu ikke er endelig færdigforhandlet. På handicaområdet bliver der bl.a. på anlægsområdet lavet 126 nye boliger samt en ombygning af 10 boliger på Sonjavej.