Ettrup

Uændret aldersgrænse ved disko-aftener

Enig bestyrelse ønsker ny aldersgrænse med manglede en enkelt stemme ved generalforsamling

LØGSTØR:Kun en enkelt stemme manglede, for at aldersgrænsen for deltagelse i Ungdomsdiskoteks Løgstørs arrangementer i Ranum Hallen kunne ændres fra den nuværende grænse ved 8. klasse til det fyldte 15. år. Forslaget var stillet af en enig bestyrelse. - Det er med beklagelse, vi på generalforsamlingen på Pavillion Christiansminde måtte erkende, at forslaget blev nedstemt med kun en stemme, fortæller den afgående formand Susanne Ettrup. Efter afstemingen blev den nye bestyrelse opfordret til at indkalde til en ekstra generalforsamling og fremsætte et forslag om en ny laveste aldersgrænse ved 9. klasse. 22 deltog i generalforsamlingen. Manglede stedet I beretningen kom Susanne Ettrup ind på, af foreningen ved sidste års generalforsamling stod uden sted at være og med alt for mange unge inde uanset hvor vi arrangerede diskotek. - Derfor besluttede vi at forsøge at få diskoteket flyttet til Ranumhallen. Her var der ihvert fald plads nok, men der var en del ting der skulle på plads, inden vi kunne forsvare at samle så stor en gruppe unge mennesker inde midt i Ranum. Vi ville have lukket af, så når de unge var kommet ind hos os så skulle de ikke kunne komme ud igen før de tog hjem. At lukke dem inde i hallen mente bestyrelsen ikke var en god løsning, så der blev lavet en aftale med Ranum Teltudlejning om at leje et hegn, som skulle sættes op på en del af parkeringspladsen. - Vi var også nødt til at sikre os, at der ikke kom flere ind end dem vi kunne have. Vi besluttede at stoppe ved 600 deltagere, da det er mange at holde styr på, selvom hallen kunne rumme flere. For at være sikker på, at der heller ikke kom flere, besluttede vi, at der kun skulle sælges billetter i forsalg, og at der slet ikke kunne købes billetter ved indgangen. Gode rammer i Ranum Susanne Ettrup berettede, at alt i alt danner hallen en rigtig god ramme for diskoteket. - De 38 hjælpere, der bliver indkaldt til hver fest, er meget passende, men de har også rigeligt at lave. Det har også af og til været lidt risikabelt at være hjælper grundet iltre unge. Det blev nødvendigt at finde en løsning, der kunne forebygge de tiltagende episoder med vold. På opfordring fra kommunen og SSP blev lavet en aftale med professionelle vagter. Desuden er hegnet blevet udvidet til at være et dobbelthegn så kontakt udefra kan undgås. - Vi har også tænkt på at indføre billedlegitimation og at indkøbe nogle drugtest, så vi kan konstatere, om der er blevet indtaget stoffer som extacy eller amfetamin. Susanne Ettrup, Lars Kjær, Jane Hollen og Else Marie Christensen ønskede ikke genvalg. De blev afløst af Lene Nielsen, Peter Steffensen, ULrik Grøn og Martin Brix, mens der var genvalg til Hanne Holst. Desuden består bestyrelsen af Jørn Vestergaard og Søren Jensen. Bestyrelsen konstitueres senere. Peter Larsen og Lotte Fuglsang valgtes som suppleaner og Lisbeth Langgaard som revisor med Jesper Heibøl som suplleant. Regnskab 2002 viste et overskud på 49.471 kr og en kassebeholdning ved årsskiftet på 93.451 kr.