Uændret holdning til Egholm-linien

3. FORBINDELSE: Der er ingen sammenhæng mellem et tidligere byrådsflertals beslutning om at pege på Egholmlinien og et enigt byråds beslutning om at vælge en ny linieføring for Egnsplanvej. Villy Gregersen sammenblanding af tingene i et læserbrev 21. april er derfor uden hold i virkeligheden. Jeg har ikke ændret opfattelse og er fortsat modstander af enhver vestlig forbindelse. Fakta er derimod, at uanset valg af en vestlig linieføring eller et ekstra tunnelrør ved siden af det eksisterende, så vil der stadigvæk være problemer ved Mariendalsmølle indføringen fra Motorvejen og dermed også på Skalborg Bakke. Da der ikke er udsigt til ekstra fra- eller tilkørsler fra den eksisterende Motorvej nord for Dall skal problemerne derfor løses under et med et nyt større anlæg, der både kobler de eksisterende vejsystemer sammen og samtidig åbner mulighed for en trafikafvikling af citysyd, der aflaster Skalborg Bakke. Det er baggrunden for Egnsplanvejs nye linieføring, der samtidig aflaster Gugvej og bringer mere trafik mod byen via det eksisterende motorvejsnet. Det falder godt i tråd med det forslag SF indstillede til byrådet om fjordkrydsningen. Gengivet i kort form var det, at der tages initiativer til fremme af hele indholdet i den skitserede 0+-løsning (udvidelse fra 2 til 3 spor fra Limfjordstunnelen til Bouet, ny bro ved Nørresundby, ombygning af Kridtsvinget, hastighedsstyring samt ny teknologi - rampedosering), at der endvidere tages initiativer til fremme af ombygning ved Mariendals Mølle-indføringen, inklusive kobling til City Syd, samt udvidelse af den eksisterende motorvej til spor fra Mariendals Mølle til Limfjordstunnelen, at der iværksættes beslutningsgrundlag for en vejudbygningsplan med henblik på Egnsplanvej og Høvejen, at der i trafikmodellen foretages beregninger på ovenstående punkter, at prioriteringen på længere sigt er en østløsning (paralleltunnel), samt at øvrige arealreservationer aflyses. De synspunkter fastholder vi, og de vil også være gældende i fremtiden. Forsøget på at anfægte SFs linie er derfor uden hold i virkeligheden og uden substans.