Overenskomster

Uændret lønstigning i den private sektor

Lønningerne blandt de privatsektor på det danske arbejdsmarked er i det seneste år steget med godt tre procent. Det er lidt mindre end i det seneste kvartal. De største lønstigninger oplevede ansatte inden for byggesektoren. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De privatansatte i Danmark har inden for det seneste år fået godt tre procent mere i lønningsposen. Det er et lille fald set i forhold til det seneste kvartal. Lønningerne er steget mest inden for byggesektoren og mindst for de ansatte, der producerer tjenesteydelser. Ansatte inden for energi - og vandforsyning har oplevet det største fald i lønstigningstakten, mens ansatte i servicesektoren tværtimod har oplevet en stigning.