Nørager

Uændret omfang af dyrevanrøgt i Danmark

NØRAGER:Hos Det Veterinære Sundhedsråd under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser faglig sekretær og dyrlæge Lissi Vestergaard Karlsen, at antallet af tilfælde af vanrøgt af dyr og fugle i Danmark er uændret de senere år. - Generelt har antallet af tilfælde med vanrøgt ligget uændret på omkring 200 om året de sidste fire - fem år, forklarer hun med henvisning til rådets seneste årsberetninger. For årene 1999 og 200 viser rådets årsberetninger, at der i hele Danmark har været indberettet i alt 383 dyreværnssager til myndighederne. Heraf tegner kvæget sig for knap 23 procent af tilfældene, heste med knap 9 procent, hunde og katte med godt 17 procent, blandede besætninger med knap 6 procent, mens svin er topscorere med godt 34 procent. - Og generelt sker der mange tilfælde af anmeldelser om vanrøgt om vinteren af specielt kreaturer og heste, der går ude på markerne hele året. Det skyldes generelt, at dyrene ikke har mulighed for at søge tilstrækkelig læ for vejr og vind i et skur samt ikke har adgang til tilstrækkeligt med foder og vand, påpeger Lissi Vestergaard Karlsen.