Børnepasning

Uændret pasning

Elastikken i børnepasningen skal holde til ændringer i behovet i løbet af året

FARSØ:Regeringens økonomiske bånd snærrer i kommunerne og derfor må børneområdet også spare. Det fastslår formanden for børne- og kulturudvalget, Søren Virenfeldt efter udvalget har drøftet behovet for pasning i kommunen. En tidligere prognose har vist, at der var behov for opnormering af daginstituionen Valhalla i Farsø til 33-34 børn og til 50 børn i Annemonen samt 35 i Vester Hornums fritidsklub. - Undersøgelsen er allerede forældet, siger Søren Virenfeldt. Der er flyttet børn til og fra kommunen siden, og vi tror, at vi med den elalstik, som er indbygget i forholdet mellem børnetal og personale, at vi kan køre igennem uden opnormering. Det var ellers indstillingen fra forvaltningen, at udvalget i år skulle søge byrådet om knap 150.000 kroner i tillægsbevilling. Der er da også udsigt til faldende børetal i de kommende år, således prognoserne siger, at der om tre år er mindre behov for børnepasning. Samlet set for der vil stadig være pres på skolefritidsordningerne i Farsø og Vester Hornum, mens presset letter på børnehaverne. Forvaltningen har ud fra undersøgelsen vurderet, at der samlet set mangler fem pladse ri år, 11 pladser næste år og 12 pladser i år 2005 i forhold til den nuværende normering. Imidlertid kan problemerne med pasningen af de større børn i år løses ved at inddrage pladserne i fritidsklubben uden at denne opnormeres og næste år overveje, at ændre en af børnehaverne næste år eller se om fritidsklubben og skolefritidsordningerne samlet kan dække behovet for pladser næste år. Til gengæld vil musikskolen mærke, at økonomien strammer til. - Farsø har penge nok, fastslår Søren Virenfeldt, men vi må ikke bruge dem. Det skyldes den vækstramme, regeringen har pålagt kommunerne. Skolerne har således allerede fået kniven, fastslår udvalgsformanden og derfor må musikskolen Takt og Tone også holde for. Den har ikke før haft adgangsbegrænsning, og det er nok luksus at man kan få klaverundervisning til en favorabel pris. Byrådet vedtog i sidste måned at musiksskolen får 25.000 mindre i tilskud i år og 50.000 mindre næste år. Det betyder, at elevtallet må ned i musiksskolen fra 120 elever til 90 og skoleventer, at der til august vil være 60 elever på venteliste. Efter byrådets vedtagelse af besparelsen har skolen selv peget på, at soloundervisningen, specielt klaverundervisningen, fylder meget i skolens budget. I modsat retning trækker, at musikskolen er berettiget til lokaletilskud og det blev faktisk bevilget sidste år og betyder, at Takt og Tone får sin husleje på 42.000 kroner sat ned med 35.700 kroner, så besparelserne ikke rammer så hårdt endda.