Børnepasning

Uændret skat giver lavere service

Færre ansatte i Rebild Kommunes borgerservice betyder kortere åbningstid

- Vi må være ærlige og sige, at en besparelse på 3,5 million kroner betyder serviceforringelser, sagde borgmester Anny Winther (V), da hun fremlagde udkastet til kommunens budget for næste år. Fristen for at komme med ændringsforslag er 1. oktober. Seks-syv stillinger Borgmesterens eget udvalg, økonomiudvalget, er pålagt at spare de 3,5 million kroner, og dem foreslår ledergruppen sparet ved at reducere personalet med godt fire stillinger ud over en tidligere beslutning om at spare to og en halv stilling. Det vil ramme borgerservice's åbningstider på de gamle rådhuse. Det kommer oveni ansættelsesstop resten af dette år og stop for indkøb på over 10.000 kroner, uden særlig aftale med afdelingsleder eller forvaltningschef. Budget født med underskud Til gengæld kunne byrådet på sit sidste møde give to indtægtsbevillinger vedrørende den såkaldte midtvejsregulering fra staten på 12,15 million kroner. Set over årets tolv måneder er kommunens likviditet forringet fem millioner kroner, måned for måned. Til gengæld afregnes forbrugsafgifter i september, og det styrker kommunekassen med 36 millioner kroner. Anny Winther gjorde opmærksom på, at budget 2008 var "født" med et underskud på 19 millioner kroner. De røde tal dukkede op, da byrådet holdt visionsseminar i marts og igen før sommerferien. Thorkild Christensen (S) gjorde opmærksom på, at kommunens mange lån skal betales tilbage og forudså at det vil give problemer i fremtiden. - Vi kan ikke både have lave skat og højt serviceniveau, advarede han, som ikke genopstiller til valget i november. Holder uændret skat - Driftsbudgettet er på 1,7 milliard kroner og der er et anlægsbudget på 80 millioner kroner. Det er, hvad vi har at gøre godt med, sagde Anny Winther og fremhævede, at Rebild holder skatten uændret på 25,1 procent og at grundskylden ligeledes er uændret. Mere nybyggeri Anders Norup (V) bemærkede, at Suldrup Skole skal renoveres, kommunen bygger ny daginstitution i Støvring, demensbyggeriet i Ådale er sat i gang og kommunen gør klar til at bygge en ny daginstitution i Skørping. Budgetforslaget er nu sendt i høring hos institutioner, bestyrelser og andre høringsberettigede parter frem til 28. september. Byrådet holder budgetaften 29. september og har anden behandling af budgettet 8. oktober.