Lokalpolitik

Uændret skat i næsten alle nordjyske kommuner

Kun to steder er der udsigt til, at skatteprocenten ændres i 2004

NORDJYLLAND:Der vil stå det samme på de allerfleste nordjyders skattekort i 2004. I hvert fald når det gælder kommuneskatten. Det vurderer landsdelens borgmestre midt i forhandlingerne om næste års kommunale husholdningsbudgetter. Budgetterne skal falde på plads i løbet af de kommende tre uger. Rundt omkring i kommunerne forhandles der netop nu om, hvordan enderne bedst kan nå sammen. Til noget bliver der flere penge, til andet færre. Der er grænser for, hvor politikerne kan skrue op eller ned, for en betragtelig del af de kommunale udgifter er fastsat i love - og dermed uden for lokalpolitikernes indflydelse. Af indlysende grunde varierer det fra kommune til kommune, hvad man satser på. Men et gennemgående træk i budgetforslagene og i kommentarerne til et rundspørge, NORDJYSKE har lavet til borgmestrene, er, at folkeskolen kan regne med flere midler i 2004. I hvert fald i hver tredje kommune - inklusiv landsdelens største, Aalborg - forventer borgmesteren, at der afsættes flere penge end i år til folkeskolen, viser rundspørget. For de allerfleste kommuners vedkommende er der tale om, at der reguleres op og ned inden for de samme rammer, som man kender fra 2003-budgettet. I den sidste ende venter borgmestrene i alle nordjyske kommuner bortset fra to - Hadsund og Farsø - nemlig, at facit bliver en uændret skatteprocent. Brud på aftalen De to himmerlandske kommuner forbryder sig dermed imod aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om næste års budgetter. For den fastslår, at skatteprocenterne skal holdes i ro. Imidlertid er der andre, der ikke fuldt ud lever op til aftalen. Samtidig med at den kræver uændret skatteprocent i den enkelte kommune, er det nemlig lagt fast, at serviceudgifterne for landets kommunerne under ét maksimalt må stige med 0,65 procent. I hver fjerde af de nordjyske kommuner forventer borgmesteren imidlertid, at man når højere op - nemlig Arden, Fjerritslev, Nørager, Sindal, Skagen, Støvring og Aars. Om dette kan få konsekvenser for kommunerne, fremgår ikke af aftalen mellem regeringen og KL.