Uændret skat og grundskyld i 2003

Forslaget om at sænke den kommunale skatteprocent og hæve grundskylden er taget af bordet

SEJLFLOD:Inden kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften har økonomiudvalget behandlet næste års budget. I alt var der indkommet 30 ændringsforslag, men i økonomiudvalgets oplæg er skatteprocenten uændret 21,4 procent, ligesom grundskyldspromillen uændret vil være 13 promille, mens kirkeskatten bliver sat ned fra 1,18 til 1,16 procent. Det tidligere fremsatte forslag om nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procent er dermed taget af bordet. Skattenedsættelsen var ellers tænkt finansieret ved at hæve grundskyldspromillen fra 13 promille til 19 næste år. Budgetforslaget ville stort set have være udgiftsneutralt for den enkelte skatteborger, mens det ville blive dyrere for sommerhusejeren at have fritidshus i kommunen. - Det var økonomiudvalget, som kom med forslaget, og jeg synes stadig, det er en god ide. Men måske kom vi for hurtigt på banen med det. Jeg regner med, at vi fremsætter det igen næste år og så forhåbentlig kan skaffe politisk flertal for at gennemføre det, siger borgmester Kristian Schnoor (S). Borgerliste T og Venstre havde fremsat forslag om, at personskatten forblev uændret sammen med grundskyldspromillen, mens Tage Stevnhoved, Dansk Folkeparti havde foreslået kirkeskatten sat ned. - Vi styrker kassebeholdningen med 4,7 millioner kroner med det her foreslåede budget. Forinden har vi vedtaget en række ændringsforslag, der samlet vil koste os 1,8 mio kroner, forklarer borgmesteren. Venstres forslag om at pille den nye badestrand ved Egense ud af budgettet giver en besparelse på 3,5 mio. kroner. - Vi har to-tre turistprojekter, som vi arbejder med lige for tiden, og i stedet for at lægge os fast på et enkelt, lægger vi pengene i kommunekassen og bruger dem, når vi ved, hvad der er bedst for kommunen, siger borgmesteren. Vildmosegård-naturcenteret er ved at blive færdiggjort, så det kan være godt at have penge i kommunekassen til projektet. Der bliver arbejdet på at lave golfbane i Sejlflod, og endelig kan badestranden hurtigt komme på banen igen. På skoleområdet var der afsat to millioner til renovering, men dette beløb er skåret ned til en halv million, da kommunalbestyrelsen først vil afvente resultatet af skolestrukturdebatten, inden der bruges penge på området. Debatten med temamøde, høring og konsulentundersøgelse slutter till september næste år, hvorefter kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal nedlægges skoler eller ej. Endelig blev der udover økonomi og taljonglering også vedtaget en række hensigtserklæringer. En øget indsats mod rockerkriminaliteteten gennem SSP-udvalget var foreslået af socialudvalget og vandt bifald. Den kommunale gartner har opsagt sin stilling, og et forslag fra Tage Stevnhoved, Dansk Folkeparti om at undersøge, om udlicetering af opgaven er billigere, blev også vedtaget. Endelig tog økonomiudvalget forbehold overfor at gennemføre en større undersøgelse af rådhusets arbejdsopgaver. - Der blæser anderledes politiske vinde, og vi venter lige og ser, om vi stadig eksisterer som selvstændig kommune, når denne valgperiode udløber, forklarer Kristian Schnoor.