Børnepasning

Uændret skatteprocent

Budgetforslaget opererer med uændret kommunal skatteprocent, grundskyld og kirkeskat, men det bliver dyrere at komme af med spildevandet fra næste år

SEJLFLOD:Onsdag aften behandler kommunalbestyrelsen budgettet for 2004, og i det fremlagte forslag opererer økonomiudvalget med en uændret kommunal skatteprocent på 21,4 procent. Ligesom grundskyldspromillen uændret er 13 promille sammen med kirkeskatten på 1,16 procent. - Udskrivningsprocenterne er fra økonomiudvalgets side foreslået uændrede over hele linjen. Også renovationen er foreslået uændret, mens kloakafgiften stiger med 2,50 kr pr. kubikmeter, fortæller økonomichef Britta Schmidt, Sejlflod Kommune. Det betyder, at det bliver dyrere at komme af med kloak- og spildevand, mens det kommer til at koste det samme af få fjernet affaldssækken eller containeren. I regulær takststigning betyder det, at prisen stiger fra 21 kr. for en kubikmeter spildevand til 23, 50 kr fra næste år Derimod koster det uændret 700 kr. årligt for dagrenovation, ligesom genbrugsafgiften stadig er på 880 kr. Den uændrede kirkeskatteprocent på 1,16 procent giver rent faktisk et lille underskud på 173.000 kr., men da kommunen har et lille økonomisk mellemværende med kirkerne, udligner dette sig selv. Ved udgangen af 2003 udgør mellemværendet 176.000 kr. i kirkernes favør. - Budgetforslaget opererer med, at kommunen låner 8,6 mio. kr., hvoraf 3.3 millioner vil gå til at dække underskuddet på spildevandsområdet, ellers skulle skatteyderne selv have finanseret det. De resterende fem millioner går til skolemoderniseringer, forklarer økonomichef Britta Schmidt. Det er endnu ikke politisk besluttet, hvilke skoler og hvordan moderniseringen rent konkret kommer til at foregå. Men på anlægssiden er der afsat 10 mio. kr til renovering, sammen med tre millioner til nødvendigt asfaltarbejde på vejnettet. Endvidere er der øremærket 1,5 millioner til it på rådhus og ældreområdet, mens den sidste million er reserveret til omstillingspuljen. I alt 15 mio. kr. til anlægsarbejder. De respektive fagudvalg har fremsendt forslag til en række delmål, som de ønsker fremmet. Ansættelse af fleksibel pedel i dagplejen, indkøb af pc'ere og etablering af selvstyrende team i folkeskolen hører til blandt ønskerne. Samlet løber ønskerne op i 1,5 mio. kr, men samtidigt har udvalgene fundet tilsvarende besparelser på egne budgetter, så resultatet skulle betyde et nul rent udgiftsmæssigt. Ferielukning af børnehaver og skolefritidsordninger giver eksempelvis en besparelse på 300.000 kr. - Senere kan der komme ønsker og ændringer til budgettet fra de politiske grupper. Disse er endnu ikke indarbejdet i dette budgetforslag, understreger Britta Schmidt. For 2004 er kommunens indbyggertal sat til 9.380 indbyggere, og beskatningsgrundlaget er 919 mio kr. Rent faktisk oplever kommunen en lille befolkningsforøgelse. 31. december havde kommunen 9.293 indbyggere, mens tallet her i august er oppe på 9.352 indbyggere