Uændret varmepris næste år

Skagen Varmeværk fastholder årets priser, mens abonnementet får en mindre stigning

SKAGEN:Skagboer, som holder varmen ved hjælp af Skagen Varmeværk, kan se frem til en uændret varmepris næste år, og effektafgiften holdes også i ro. Dog stiger abonnementet med 62,50 kroner. Det udgør herefter 1000 kroner. Varmeprisen er fortsat 437,50 kroner per Megawatttime, og effektafgiften udgør 8,25 kroner per kubikmeter, der skal opvarmes. 62 skagboer kan se frem til at modtage en check med for meget betalt varme. Det er kun de, som har betalt mere end en rate plus 200 kroner for meget, som får en check. De øvrige 1075 mennesker, som har betalt for meget, får modregnet beløbet på næste regning. Sven-Erik Geelbak fra Skagen Varmeværk oplyser, at varmeværket sparer en del penge ved at modregne beløbet i stedet for at sende checks til alle. I den lidt kedeligere ende er der 1084 forbrugere, som skal betale en ekstraregning. Acontobetalingen næste år svarer til sidste års forbrug plus fem procent. Hovedårsagen til, at varmeværket kan undgå prisstigninger er, at det løbende optimerer hele anlægget. For den enkelte forbruger vil det sige, at afkølingen af fjernvarmevandet skal være så god som muligt. Jo mere vandet i radiatorerne bliver afkølet, jo mindre af det skal der til, for at varme rummene op. Dermed skal Skagen Varmeværk opvarme mindre vand, og altså bruge mindre af den dyre naturgas. Det kommer alle forbrugerne til gode. Helt konkret forventer Skagen Varmeværk, at forbrugerne afkøler det varme vand med 30 grader, så returtemperaturen ikke overstiger 40 grader. De forbrugere, som sender vandet tilbage med en højere temperatur end 40 grader, kan risikere at skulle betale et tillæg. Men før det sker tager Skagen Varmeværk skriftlig kontakt, og de forsøger at rådgive forbrugeren. Sven-Erik Geelbak fra Skagen Varmeværk fortæller, at de allerfleste, som får en henvendelse, investerer i et forbedret varmeanlæg. De slipper dermed for tillæget.