Uafgjort i miljøkamp om fjord og landbrug

Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg er stadig splittet i spørgsmålet, og der skal stilles skærpede miljøkrav til landbruget for at skåne Mariager Fjord.

Stillingen er akkurat så fastlåst, som den var for to måneder siden i kampen om Mariager Fjords vandmiljø. I mandag aften blev teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune skåret midt over i spørgsmålet, om der skal stilles skærpede miljøkrav til landmænd, der ønsker at udvide deres bedrifter. To Venstre-medlemmer, Søren Schnack og Jess Laursen, fastholder, at Mariagerfjord Kommune skal følge standardkravene i en nye husdyrlov. Men den socialdemokratiske udvalgsformand Preben Christensen og næstformand Karen Touborg (SF) stod lige så stejlt på, at Mariagerfjord Kommune nødvendigvis må stramme og følge den linje, som de gamle amter udstak. Tre medlemmer havde meldt afbud til mandagens møde, men det betyder ikke så meget, fordi den yderst principielle sag alligevel ender i byrådet. Og derefter er det så godt som sikkert, at den ryger i Miljøklagenævnet, fordi enten landbrugets organisationer eller miljøforeninger vil klage - alt afhængig af afgørelsen. Teknik- og miljøudvalget har allerede én gang behandlet sagen og stemte fire mod tre for at skærpe. Efterfølgende sparkede byrådet drøftelsen til pause for at holde et temamøde, hvor eksperter forsøgte at forklare den komplicerede lovgivning og fjordens aktuelle miljøtilstand. Den konkrete sag handler om en landmand, der vil udvide sin kvægproduktion fra 193 til 246 dyreenheder. Nordjyllands Amt vurderede i 2006, at landmanden vil belaste fjorden med 22 kilo kvælstof per hektar om året. Amtet har beregnet, at fjorden kun kan tåle 12 kilo, hvis den skal i balance. Derfor var amtsrådet indstillet på afslag. Inden da kom kommunalreformen og en ny lov om husdyrbrug. Landmanden har lavet nogle miljøtiltag og er nu nede på 17,5 kilo kvælstof per hektar.