Børnepasning

Uafklaret om man kan få penge til pasning af egne børn

Undersøgelse skal afklare, hvor meget tilbuddet vil koste kommunen

HJØRRING:Skal forældre i Hjørring Kommune have tilskud til pasning af deres egne børn? Det spørgsmål står endnu åbent, efter politikerne i børne- og undervisningsudvalget debatterede sagen på det seneste møde, og en undersøgelse skal nu afklare, hvad tilbuddet kan komme til at koste kommunen. I maj i år vedtog Folketinget at ændre loven om social service, så kommuner får mulighed for at give forældre tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte en plads i f.eks. dagpleje, vuggestue eller børnehave. Loven trådte i kraft 1. juli. I loven står, at forældre, der ikke forsørges af det offentlige eller har arbejdsindtægt, kan søge tilskud, hvis de har opholdt sig i landet i syv af de seneste otte år. Perioden for pasning skal normalt være for én samlet periode på mindst otte uger og højst et år, og ordningen gælder til børn i alderen 24 uger til børnehaveklassestart. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Antal kroner Loven siger ikke præcist noget om tilskuddets størrelse i kroner, men det maksimale tilskud i Hjørring Kommune vil for børn fra et halvt til tre år være på godt 42.000 kr. årligt, mens det for børn fra tre år til børnehaveklassestart vil være på knapt 29.000 kr. årligt. Umiddelbart vil man forvente en besparelse for kommunen, såfremt børn, der i dag er i kommunal pasning i stedet passes hjemme mod et kommunalt tilskud, der ikke koster ligeså meget som en plads i f.eks. en institution. Men i Hjørring Kommune er der i dag en del børn, som ikke er i offentligt støttet pasning, og det er derfor politikerne ønsker en undersøgelse af området, inden de tager stilling. Der kan nemlig blive tale om en merudgift på temmelig mange mio. kr. Stor udgift? - Ved årsskiftet var der 245 børn fra et halvt til tre år, der ikke var i offentligt støttet pasningstilbud, og en del af disse børn må forventes at ville benytte den nye tilskudsordning. Det vil jo ikke være forbundet med mindreudgifter på dagtilbudsområdet, og derfor har vi i udvalget valgt at sige, at det skal undersøges, hvor mange forældre og børn, der forventes at ville benytte sig af muligheden. Såfremt blot 24 børn fra denne gruppe bliver omfattet, betyder det en merudgift på godt en mio. kr. årligt, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Sagen vil blive taget op hen i efteråret igen, når der er foretaget en undersøgelse af den forventede efterspørgsel på den nye ordning.