Uanstændigt af Venstre

Hvem kan være uenig med Socialdemokraterne om, at velfærden inden for bl.a. ældresektoren ikke er fulgt med samfundets øvrige velfærdsudvikling, når man visse steder gennemfører liggedage og ordninger med, at ældre kan få udskudt deres ret til at komme i bad til næste uge.

Vi vil eller ikke finde os i, at vore ældre medborgers skal nøjes med kedelig og usund mad. Eller tolerere, at de ældres klager ikke høres, og at de ikke fører til handlinger. Eller finde os i, at de ældres krav om anstændige personlige hygiejne, så de ikke skal have skyldfølelse over deres ilde lugt. Nu ved vi godt, at mange vil forsøge at sige, at det er kommunernes opgave at sørge for disse forhold. Hertil er kun at sige, at denne ansvarsforflygtelse, som hidtil har været udvist fra V og K og DF, kan vi ikke bare være tilskuere til. Med det indgåede strukturforslag og de manglende kroner hertil har såvel Morsø som Thisted Kommune som øvrige kommuner i regionen ikke været i stand til at skaffe de ældre velfærdsforbedringer. Tværtimod har de indgåede aftaler ført til at kommunerne står over for nye besparelsesrunder. Derfor kan ingen folketingsmedlemmer komme uden om, at det er en opgave ved de kommende finanslovsforhandlinger at få indsatsen målrettet, så velværdsforbedringer ikke som nu med de indgåede aftaler er lig med nye besparelser og forringelser for vore ældre medborgere. Om disse anstændige forbedringer fra Socialdemokraterne, til de kommende finanslovsforhandlinger udtaler Venstres Jens Rohde, at disse forbedringer til de ældre ikke er nogen, som har Venstres bevågenhed. Til trods for, at der aldrig har været flere indtægter til samfundsøkonomien, bliver disse rimelige krav over for de ældre mødt med, at for at få løst disse for os alle påtrængende menneskelige omsorgsproblemer for vore ældre, så siger Jens Rohde, at Socialdemokraterne er velkommen til at stille disse krav, hvis de har finansiering med. Her ser vi tydeligt, at de ældres manglende omsorg ikke er Venstres politik. Det synes jeg, at de, som støtter V og K og DF, skal bemærke sig. Hvilken uanstændighed, det er V her udtrykker. Det er på tide med en holdningsændring, hvis ikke sammenhængskraften i det danske samfund skal udarte sig til indenlandske ødelæggende konflikter. Godt at socialdemokraterne erkender vort ansvar over for ældregruppen. Men skal sammenhængskraften fastholdes, må og skal vi have en socialdemokratisk ledet regering.

Forsiden