Uansvarlighed kender igen grænser

NORDSØ-AFTALE:Den oprindelige fordelingsaftale om olien i Nordsøen mellem staten og A.P. Møller-Mærsk gik ud på en lige deling af overskuddet fra olieindvindingen. Det ser nu ud til, at staten, ligesom med IC4-togaftalen, er blevet den store taber nu med 75-100 milliarder kroner. Ansvaret for dette økonomiske tab skal findes hos statsministeren, energiministeren, finansudvalget og Folketinget, og det er så godt som sikkert, at ingen af disse vil påtage sig det ansvar som de så rigeligt bliver aflønnet for at administrere. Uansvarligheden kender ingen grænser i lille Danmark, når bare den administreres fra toppen af systemet.