Uansvarligt at udsætte gældsafvikling

SKATTEPOLITIK:Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) kommenterer 2.4. nogle indlæg, skrevet af bl.a. mig. Ministeren fantaserer nok en gang om, at regeringens skattepakke til 10 mia. ikke koster nogen noget. Hvor kommer de penge så fra, Svend Erik Hovmand? Har regeringen virkelig fået 10 mia. kr. tilsendt fra det rene ingenting? Nej, der venter almindelige mennesker en dyr regning i form af offentlige nedskæringer, højere takster og dårligere offentlig service. Skatteministeren forsøger også at puste til den gamle myte om, at Socialdemokraterne fører uansvarlig økonomisk politik. Men modsat VK's skatteforslag er vores fuldt finansieret. Og må jeg så lige stille et modspørgsmål: VK-regeringen har med støtte fra DF besluttet at sænkeafgifterne på øl, spiritus og cigaretter. Samtidig har de besluttet at hente penge fra de midler, som er lagt til side til dårligere tider, og de taler endda om at udsætte Danmarks gældsafvikling. Hvem er så økonomisk uansvarlige? Er det måske ikke indbegrebet af økonomisk uansvarlighed, at man dels udsætter gældsafvikling, og dels tager af opsparingen blot for at kunne finansiere et øget forbrug af sprut og smøger? Desuden fremsætter ministeren – nok en gang – den borgerlige løgn om, at skatterne steg og steg under Nyrup. Kom så, Svend Erik Hovmand: Jeg har før bedt dig om det her i NORDJYSKE, hvor du ikke har svaret – selv om du ellers nok plejer at kunne svare på mine indlæg. Men nu prøver jeg igen: Vil du, her på NORDJYSKE's debatsider redegøre for udviklingen i skattetrykket under den borgerlige regering fra september 1982 til januar 1993, hvor Anders Fogh Rasmussen i øvrigt en periode var skatteminister? Og vil du redegøre for udviklingen i skattetrykket under S-regeringen fra januar 1993 til november 2001 – og så på den baggrund konkludere hvem, som hæver skatten i Danmark, og hvem, der ikke gør? Jeg venter med længsel på dit svar, Svend Erik Hovmand.