Lokalpolitik

Ubehageligt

KL-REGLER:Nu spiller KL - Kommunernes Landsforening- ud med otte gyldne regler for, hvordan kommuner bedst kan spare på de børn og unge, der har det sværest. Det er meget ubehagelig læsning, for der fornemmes en tydelig hensigt med notatet: Nu skal økonomien i højsædet. Noget af det, der er faldet mig mest for brystet, er den megen tale om at ”holdningsbearbejde” medarbejderne. At holdningsbearbejde er for mig næsten det samme som at hjernevaske. Alle medarbejdrere skal nu mene, at området er muligt at styre økonomisk. Uanset at alle ved, at ingen kan styre, hvor mange anmeldelser der kommer - og uanset, at lovgivningen klart siger, at det tilbud, vi giver, skal afpasses barnets behov. Men altså opfordringen er, at vi skal holdningsbearbejde…Så alle mener det samme. I tydelig strid lovgivningen kan man læse , at "der skal visiteres med udgangspunkt i det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har fastlagt”. Det er direkte ulovligt at tage udgangspunkt i kommunens økonomi, når der skal visteres til et tilbud. Det gælder om at finde det tilbud, der tilgodeser de problemer, barnet har. Samme uheldige klang har en udtalelse om, at ”det optimale tilbud findes inden for de udstukne økonomiske rammer”. Igen: Det kan man ikke vide. Budgettet kan jo være brugt i februar – men så har et barn lige fuldt ret til det rigtige tilbud i marts. Jeg fatter ikke, at KL kaster et sådant notat på bordet. Det tjener dem ikke til ære. Og jeg fatter bestemt heller ikke, at ministeren bakker det op, samtidig med at hun siger at kommunerne selvfølgelig skal følge loven – og ikke må begrunde med økonomi. Her tales virkelig med to tunger, og der skabes stor usikkerhed om de udsatte børns ret til det tilbud, de har behov for.