Ubehøvlet minister

SOCIALRÅDGIVERE:Selv om en af den foregående regerings yndlingsbeskæftigelser var at hakke på offentlig ansatte, overgås den klart af den nye socialminister, Karen Hækkerup, når det gælder hetz mod socialrådgiverne i kommunerne. "Hvis socialrådgivere ikke er villige til at sparke døren ind, skal de selv sparkes ud. Så er de sig ikke deres arbejde bevidst" skræpper hun op og fantaserer om, at der blandt visse socialrådgivere er opstået "en misforstået tolerance over for privatlivets fred". Sådan kan en socialdemokratisk socialminister ganske enkelt ikke tillade sig at tale om en faggruppe, som for en luseløn hver eneste dag knokler med bjerge af sager om bl.a. de familier på samfundets absolutte bund, som vi andre ikke vil have noget med at gøre. Og mange af disse socialrådgivere har op til det dobbelte af det antal sager, som Ankestyrelsen finder hensigtsmæssig, hvis de skal kunne behandle sagerne forsvarligt - og f.eks. finde frem til misbrug af børn. Og det er intet mindre end pinligt, at en socialminister ikke har fattet, at den type sager er spækket med etiske problemstillinger, som man ikke bare kan ignorere og sparke nogle døre ind. Karen Hækkerup burde give socialrådgiverne en uforbeholden undskyldning og fremover prøve at tænke sig om, inden hun udtaler sig.