Pension

Ubenyttet seniorfryns

Seniorordning hos Elforsyningen Nordvendsyssel bliver ikke slidt. Seniorgoder som fleksible arbejdstider eller kortere dage bliver ikke benyttet af medarbejderne.

Elforsyningen Nordvendsyssel fik i februar 2006 udfærdigede en seniorpolitik. Siden har kun en enkelt ansat benyttet sig af ordningen.

Elforsyningen Nordvendsyssel fik i februar 2006 udfærdigede en seniorpolitik. Siden har kun en enkelt ansat benyttet sig af ordningen.

Det oplever ledelsen på Elforsyningen Nordvendsyssel, selv om over halvdelen af de ansatte er over 55 år. Siden virksomheden i februar 2006 udfærdigede en seniorpolitik, har kun en enkelt ansat benyttet den. Han gik på pension for et år siden. - Jeg havde nok troet, at der var lidt flere, der ville benytte den. Jeg tror, det kommer i fremtiden, siger personalechef Lars Rath. De grå goder, der kan benyttes fra den ansatte fylder 55 år, spænder ellers bredt. Gå ned i tid og gå ned i løn - Der er ingen rammer for, hvad de kan og ikke kan. Alt kan komme i spil: Fleksibel arbejdstid, nedsat arbejdstid, seniorkurser eller hvad den enkelte har brug for, fortæller personalechefen. Den eneste faste regel er, at hvis man går ned i tid, går man også ned i løn. Selv om kun én indtil videre har benyttet tilbuddene, mener Lars Rath alligevel det er vigtigt at have en seniorpolitik. Hvis ordningen kan få nogen til at droppe efterlønnen og blive i virksomheden indtil pensionsalderen, er det nemlig guld - eller sølv - værd. Tid til at give viden videre - Det er vigtigt, at vi holder fast i den erfaring, vores seniormedarbejdere har, forklarer Lars Rath og fortsætter: - Vores medarbejdere har i realiteten kun en måneds opsigelsesvarsel, og så er der ikke ret lang tid til at få overflyttet al den viden, de har, fortæller han. Men frynsegoderne lader ikke til at forblive ubrugte i fremtiden. - Jeg kan mærke, at der til vores ansættelsessamtaler bliver spurgt mere og mere ind til vores medarbejdergoder, siger personalechefen. Elforsyningen Nordvendsyssel har ikke undersøgt, hvorfor deres ansatte ikke benytter seniortilbuddene.