EMNER

Uberettiget angreb

Hvordan man end vender og drejer sagen, så er det ubestrideligt, at Nørresundby Gymnasiums

rektor, Søren Hindsholm, (”På kanten” 18.6.) har foræret poltikerne et ikke ubetydeligt spareobjekt på hele skoleområdet ved at foreslå, at en stor del af de mundtlige eksamener bør erstattes af billigere skriftlige eksamener. Enten vil de sparede penge trods ihærdige forsikringer om det modsatte helt forsvinde fra uddannelsesområderne. Og så er besparelsen et synligt faktum. Eller også vil pengene, som foreslået af Hindsholm og klogeligt og omkostningsfrit accepteret af politikerne, blive flyttet over til andre områder i uddannelsessystemet. Og så vil det offentlige altså have sparet de ekstra udgifter, som sådanne områder ellers havde hårdt brug for at få tilført ekstra. Og det er jo også en slags besparelse. I alle tilfælde er der altså tale om en offentlige besparelse på skoleområdet, som anbefales af skolefolk selv, og som poltikerne selvfølgelig har taget imod med kyshånd. Det er egentlig en ret usædvanlig situation. Situationen forværres af, at omtalte rene spareforslag hægtes på en i højeste grad forvreden omgang pædagogik. Venstres Tina Nedergaard tvivler pludselig på, om mundtlig eksamen egentlig gør eleverne bedre egnede til at fremstille vanskeligt stof mundtligt. Det burde Tina Nedergaard vide, at det gør mundtlig eksamen ikke. Og har aldrig gjort. Mundtlig eksamen er alene en målefunktion og ikke en uddannelses- eller en undervisningsfunktion. Eksamen skal ikke lærer nogen noget, men alene måle et opnået kundskabsniveau. Og fæster man et øjeblik lid til al snakken om, at vi i Danmark stiler efter verdens bedste uddannelsesvæsen, er det ikke logisk, hvorfor vi ubegrundet skal stile efter at efterligne vore nabolandes mindre brug af mundtlig eksamen. Søren Hindsholm har ubestrideligt foræret poltikerne et ikke ubetydeligt spareprogram ved at pege på, at en stor del af de mundtlige eksamener med fordel kan erstattes af billigere skriftlige eksamener, der i det omfang disse afholdes som såkaldte multiple-choise prøver, hvilket er meget sandsynligt, er aldeles værdiløse som måleapparat, fordi man ikke her kan skelne mellem korrekt afgivne svar og heldige gæt.