Bortførelser

Uberettiget indespærret i 107 døgn

KØBENHAVN:En asylansøger fra Armenien var i vinter frihedsberøvet i 107 døgn, fordi han havde forsøgt at begå et lommetyveri. Men frihedsberøvelsen burde aldrig have fundet sted, har Højesteret fastslået. Indespærringen stod i misforhold til forseelsen, hedder det i den principielle kendelse, som samtidig tvinger Østre Landsret og politiet til at ændre praksis. - Vi søger om erstatning, siger mandens advokat, Steffen L. Andersen i Hillerød. - Det har været godt at få den afgørelse og en afklaring af praksis i den slags sager, tilføjer han. I rigspolitiet vil man nu tage konsekvensen af denne og en anden principiel afgørelse fra Højesteret. I fremtiden vil politiet nøjere overveje, om der grund til at bede dommere om at frihedsberøve asylansøgere, der har begået beskedne lovovertrædelser, lyder det fra vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen. - Vi retter ind efter afgørelserne, siger Hans-Viggo Jensen. Den armenske mand havde på Hovedbanegården i København haft hænderne nede i en anden mands jakkelomme. Politiet afgjorde sagen med en mundtlig advarsel, og Udlændingestyrelsen udviste manden i et år. Men trods den bagatelagtige lovovertrædelse besluttede dommere i byretten og i Østre Landsret at holde ham indespærret, mens hans asylsag blev behandlet. Det skete, også selv om han ifølge en udtalelse fra Dansk Røde Kors psykisk havde det dårligt. Han havde forsøgt selvmord ved at springe ud fra Langebro i København. I alt var manden frihedsberøvet i 107 døgn fra 21. oktober og indtil 5. februar. Den dag fik han bevilget asyl af Flygtningenævnet. Højesteret fastslår, at der er et misforhold mellem forseelsen og den langvarige frihedsberøvelse. Dommerne peger også på, at oplysningerne om hans personlige forhold talte imod en indespærring. Derfor burde han have været løsladt 21. oktober, hedder det i kendelsen. I foråret så dommerne på en lignende principiel sag. En asylansøger fra det tidligere Jugoslavien havde under et gymnastikstævne på Bornholm stjålet tomme flasker til en værdi af 612,50 kroner. Bøden lød på 600 kroner, men alligevel valgte Østre Landsret at holde ham frihedsberøvet i tre måneder. Den sidste måned var uberettiget, fastslog Højesteret. Denne mand har fået udbetalt erstatning. På Institut for Menneskerettigheder siger seniorforsker Kim U. Kjær: - En dansker i en tilsvarende situation med et flasketyveri eller forsøg på tyveri ville få en mindre bøde eller en advarsel. Men en asylansøger kan altså komme til at tilbringe flere måneder i fængsel. For asylansøgeren kan det opleves som en dobbeltstraf. - I sig selv er det bemærkelsesværdigt, at Højesteret i to tilfælde har underkendt de lavere domstole og har sagt, at der ikke var proportionalitet mellem forseelsen og frihedsberøvelsens længde, siger forskeren. - Det er interessant og positivt, at Højesteret tager rollen som garant for retssikkerheden alvorligt og korrigerer landsrettens afgørelser. Det samme skete, da Højesteret for nogle år siden underkendte en række landsretsdomme om udvisning af udlændinge, fordi udvisning var i strid med retten til et familieliv, siger Kim U. Kjær. I begge sager var asylansøgerne frihedsberøvet efter en paragraf, som blev indsat i Udlændingeloven i 2001. Men forarbejderne til lovændringen er tvetydige, mener vicerigspolitichef Hans-Viggo Jensen. - På den ene side hedder det, at man skal blive siddende, indtil asylsagen er blevet afgjort. På den anden side er der hensynet til proportionalitet, siger han. - Efter min opfattelse bliver det afgørende hvilken prognose, der er på sagsbehandlingen hos udlændingemyndighederne, siger Hans-Viggo Jensen. Hvis der f.eks. er udsigt til, at det vil tage seks måneder at afgøre en asylsag, vil en asylansøger, der har fået en bøde på 600 kroner, fremover næppe blive buret inde. - Så er vi i en situation, hvor noget taler for, at der ikke skal ske frihedsberøvelse, siger Hans-Viggo Jensen på baggrund af Højesterets afgørelser. Han lover samtidig, at politiet ikke fremover vil kræve frihedsberøvelse, hvis en asylansøger blot har fået en advarsel, sådan som det skete for armeneren. /ritzau/