Aalborg

Ubetænksom

DEMONSTRATION:Lørdag 25.10. var en usmagelig og ubetænksom demonstration planlagt ved Sandholmlejren. Med "usmageligt" og "ubetænksomt" mener jeg naturligvis i henhold til de mennesker, der bor i asylcentret. Tidligere offentliggørelser viser, at mange af asylsøgerne er psykisk ustabile, grundet det pres og den usikkerhed, der præger deres hverdag. Hvordan kan man være så ubetænksom, at man ikke engang overvejer konsekvenserne af demonstrationen for de mennesker det i virkeligheden handler om? Budskabet kunne efter min mening ligeså godt være udbredt på Christiansborg slotsplads, hvor dem, man vil påvirke holder til. En anden gang må vi som samfund forvente, at arrangørerne af en sådan demonstration, tænker på deres medmennesker, uanset hvor stærkt de mener, at deres budskab er. Lisbeth Lauritsen næstformand i DSU Nord, medlem af bestyrelsen i DSU Aalborg lisbethlauritsen.dk