Retspleje

Uciviliseret dom

Det er rystende læsning at erfare, at der i den muslimske delstat Katsina i Nigeria sidder en ung alenemor, Amina Lawal, og venter på sin dødsstraf, som skal foregå ved stening. Denne forfærdelige og ganske urimelige sag synes at være en oplagt mulighed og pligt til for Danmark og alle civiliserede lande at rette henvendelse til de ansvarlige myndigheder i staten Nigeria og gøre dem klart, at den form for domsafsigelser ikke kan have hjemstedsret i et samfund, der vil kalde sig civiliseret. Hvis dommen alligevel bliver eksekveret, vil det blive betragtet ikke blot som justitsmord over for et reelt uskyldigt menneske, men som en forbrydelse begået med staten Nigeria som forbryderen. Hvis ikke Danmark og mange andre lande protesterer mod afsigelse af forbryderiske domme i Nigeria, gør man sig til medskyldige i den planlagte statsforbrydelse. Selv om det ikke er realistisk, kunne man gøre de nigerianske myndigheder bekendt med Jesu salomoniske dom og i henhold til den lod den mand, der var uden synd, kaste den første sten. Derved ville der helt sikkert ikke blive tale om nogen stening. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg, maksten@mail1.stofanet.dk