EMNER

Ud af trekanten

Hvis en familie fungerer dårligt, er der ofte tale om, at familien fungerer ud fra en trekant med tre roller, nemlig krænker, offer og frelser. Alle har en del af alle tre roller i sig, men i meget dårligt fungerende familierne er roller

Hvis en familie fungerer efter trekanten med rollerne offer-krænker-frelser, vil en af familiemedlemmerne typisk bede den anden om noget på en krænkende måde. Den anden kan svare tilbage på en krænkende måde, og den første vil ofte svare ud fra offer-rollen: "Jamen, jeg mente det ikke sådan". Et tredje familiemedlem kan blande sig og redde en af parterne uden at høre, hvad konflikten handler om. Det kan udvikle sig til ret alvorlige problemer, fortæller Eva Hildebrand. Hun er psykoterapeut og uddannelsesleder på en fire-årig psykoterapeutisk efterudddannelse til behandling af familier og børn og voksne, som er vokset op i omsorgssvigtende familier. Hun bruger trekanten til at vise, hvordan en usund kontakt mellem familiemedlemmer - eller andre uden for familien - kan udmønte sig. Og hun anbefaler, at man hopper ud af trekanten. - I stedet for at køre rundt i de tre roller, er det en god ide lige at bruge et par minutter til at tænke sig om, inden man reagerer fuldstændig automatisk. Selv om der er en, der siger noget krænkende til dig, så behøver du ikke automatisk reagere som offer og græde eller blive rasende. Du kan også tænke, at det ikke har noget med dig at gøre, gå væk fra personen eller reagere på anden måde, siger Eva Hildebrand. Hun fortæller, at hvis de voksne taler til hinanden og til børnene ud fra de tre roller som offer, krænker og frelser, så lærer børnene den måde at fungere på. Det betyder, at de også selv i skolen, og når de bliver voksne, vil tale til andre eller behandle andre efter samme model. Og bliver det ekstremt, kan det udvikle sig til vold mellem de voksne eller vold mod børnene, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, psykisk terror og omsorgssvigt. Roller skal ikke vokse - Selv om vi alle har alle tre roller i os, så skal man reagere, hvis det bliver en udpræget del af dagligdagen. Rollerne kan være gode på mange måder, men jeg arbejder med de familier, hvor det har udviklet sig til noget meget uhensigtsmæssigt, og det skal man holde øje med, så man ikke giver sine følelser og automatreaktioner frit løb, siger Eva Hildebrand. Krænkeren vil typisk lægge skylden over på andre og sige: "Jeg blev nødt til at slå, skælde ud, sparke, blive hidsig, fordi hun eller han gjorde sådan og sådan". I afhøringer af kriminelle har dommeren ofte hørt bemærkningerne om, at "han så provokerende på mig" eller "hun var selv ude om det". Krænkeren vælger altså, at alt er andres skyld, også når det er krænkerens egen fejl eller egne handlinger, der har ført til noget uheldigt. Offeret vil modsat tage skylden fra alt udefrakommende. Offeret vil typisk tænke: "Hvis hun eller han bliver ked af det, sur, rasende eller fornærmet, er det min skyld". Også når det er helt åbenlyst, at det ikke har noget med offeret at gøre. Frelseren vil typisk have det rigtigt godt med endelig at slippe krænker- eller offerrollen og hjælpe andre. Men ud fra ønsket om at blive bekræftet eller føle sig bedre end andre. - De tre roller kan ligne en dans, hvor familiemedlemmerne kun kan de tre trin, de gentager hele tiden. De skal træde ud af dansetrinene, hvis forholdet familiemedlemmerne imellem skal blive bedre. Hvis de skal holde op med at såre og fornærme hinanden mange gange dagligt, som det sker i nogle familier, fortæller Eva Hildebrand. Hold en pause Hvis man vil hoppe ud af trekanten eller af dansen, skal man først fremmest øve sig i at tage en pause og tænke sig om. Enten når man får lyst til at fornærme den anden, når man føler sig såret - eller sidder med en ubændig trang til at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv. At tage en pause betyder, at man lige kan få en fornemmelse af, om man i er i gang med at reagere på automatpiloten, eller om man lige kunne sove på tingene, inden man skærper en konflikt. Pausen kan også betyde, at man får lejlighed til at finde ud af, om man behøver gå grædende af sted, eller om man kan tænke "den idiot skal ikke ødelægge dagen for mig, bare fordi han/hun er muggen". - Offer-krænker-frelser-trekanten ser man også på arbejdspladser, hvor det kan udvikle sig til, at en bliver udnævnt til syndebuk. Man kan opleve, at alle på kontoret tror, at "bare Katrine ikke var der mere", så ville alt være godt. Men når hun er presset ud, fortsætter problemerne, fordi de bunder i en usund dans i trekanten, siger Eva Hildebrand. Hun siger, at det ofte er i parforholdet, hvor man kommer tæt på hinanden, at de tre roller udspiller sig frit. Jo tættere, man er bundet til hinanden, jo mere kan de grundlæggende roller florere, hvis man ikke lægger mærke til det. - En person, der er domineret af offer-træk, kan lade andre overskride vedkommendes grænser ofte uden at sige noget. Og det appellerer til den andens krænkerdel. Lige som krænkeren kan overskride den andens grænser så tit, at den anden mister selvtilliden og selvværdet og begynder at tro, at vedkommende selv er skyld i, at hun eller han bliver behandlet dårligt, siger Eva Hildebrand. De tre roller findes mange steder, og det bedste er at forholde sig til dem, når man opdager det. Man behøver ikke nødvendigvis holde foredrag om, at "du er krænker, og du skal opføre dig anderledes" eller "du er også bare en offertype, og du skal ikke finde dig i noget". Men man kan stoppe sin egen andel i trekanten, så man trækker vejret og finder ud af, hvordan man selv kan reagere mere hensigtsmæssigt. - Hvis man selv træder ud af trekanten, så påvirker det også omgivelserne. Så kan de andre ikke fortsætte med rollerne, fordi man ikke spiller med mere, siger Eva Hildebrand.