Ungdomsuddannelser

Ud i det virkelige liv

DRONNINGLUND:- Eleverne er efterhånden mere bevidste om deres interesser og muligheder. Det siger skolekonsulent Bendt Danielsen om de unge mennesker fra 9. og 10. klasse, der i de kommende måneder skal ud i erhvervspraktik. I dag arbejdes der nemlig målrettet med at oplyse børnene om deres fremtidsmuligheder. Alle elever i 6. klasse får en uddannelsesbog, hvori de sammen med forældrene og skolen svarer på en række spørgsmål, der danner udgangspunkt for individuel rådgivning. Og i 6. og 7. klasse kommer de til vejledningssamtaler med skolevejleder og klasselærer. Stærke og svage sider, interesser og forventninger til fremtiden bliver drøftet, og det er med til at give eleven et realistisk billede af hans eller hendes muligheder. Velvillige virksomheder Det er Bendt Danielsens erfaring, at virksomhedderne ser det som en god investering at tage elever i erhvervsparktik. Alle er opmærksomme på at tilrettelægge et forløb, der giver et godt indtryk, selv om det kræver lidt ekstra. Men han ekrender, at det er forskelligt, hvor meget eleverne får fingre i under opholdet. Som udgangspunkt kan alt lade sig gøre, men eleverne er bevidste om, at der er begrænsninger. For eksempel har det længe været ”på mode” at søge en praktikplads inden for IT-verdenen, men afmatningen i branchen har smittet af på elevernes valg. Brobygning I 10. klasse er der igen mulighed for at komme i erhvervspraktik, men de fleste vælger i stedet fire uger på for eksempel gymnasium eller teknisk skole. Det er det, der kaldes brobygning. Det skal hjælpe med til at afklare, hvilken ungdomsuddannelse, eleven vælger at fortsætte på.