Natur

Ud i naturen - ud med naturen

Kritikere troede ikke på at boligbyggeri kunne ske i pagt med naturen. De fik ret

HJØRRING:Der var en farlig ballade, da det for nogle år siden kom frem at der skulle bygges boliger i et grønt område ved Bagterpvej i Hjørring. Kritikken gik især på at byggeriet ville ødelægge et stykke beskyttet natur. Lokalplanen stiller et klokkeklart krav om at det beskyttede naturområde ikke må påvirkes, og det blev slået fast, at der ikke måtte ske en sænkning af grundvandet i området. Men der var flere, der ikke troede på at byggeriet kunne lade sig gøre uden en grundvandssænkning. Sund skepsis - Jeg har bedt om at få det på skrift, at der ikke vil blive givet tilladelse til byggeri i området, hvis ikke byggeriet kan gennemføres uden en grundvandssænkning. Det kan jeg ikke få, sagde en af naboerne, Arne Jensen til NORDJYSKE i efteråret 2005. - Vi vil nødig have at de begynder at bygge og derpå finder ud af, at det ikke kunne lade sig gøre uden at påvirke mosen, hvorefter de kommer løbende efter tilgivelse, sagde regionplanlægger Anna Studsholt i samme artikel. Deres skepsis var velbegrundet. Byggeriet af det nye boligområde ved navn Engparken er forlængst startet, og der er tilsyneladnede blevet pumpet grundvand væk i månedsvis. Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hjørring klagede 1. marts til Hjørring Kommune over grundvandssænkning derude. Pumper stadig Hjørring Kommune accepterede i første omgang pumpningen i området, fordi den var midlertidig, men da pumpen stadig kørte ved et tilsyn 14. maj, gav kommunen bygherren besked om at fjerne pumpen. - Pumpen står der stadig. Ellers kan det heller ikke lade sig gøre at bygge, mener Jørgen Jørgensen, formand for DN-Hjørring. - Bygherren er tilsyneladende komplet ligeglad med den type småtterier, for ¿fremskridtet¿ kan jo ikke bremses af en smule natur, fortsætter han. - Betegnelsen ¿Engparken¿ er vel ved at være lidt selvironisk, for man kan snart ikke se parken og engen for bare huse, påpeger Jørgen Jørgensen.