Ud med de farlige stoffer i fysiklokalerne

Aalborg skoler bedt om at lave et tjek efter fund af farlige stoffer

AALBORG:Blyoxid, bariumklorid og kaliumchromat. Det var blot nogle af de farlige stoffer, som Arbejdstilsynet fandt, da man for nylig var på tilsyn i fysiklokalet på Sønderbroskolen i Aalborg. Stoffer som skolen via kommunen nu har fået påbud om at erstatte med andre stoffer, som ikke er så farlige eller skadelige for reproduktionen - altså evnen til at få børn. Skolen har ifølge Ejner Jensen, der er formand for Aalborg Kommunes arbejdsmiljøudvalg for skoler og skolefritidsordninger, fået ryddet op i beholdningen af farlige stoffer. Nu venter kommunen blot på et opfølgende besøg fra Arbejdstilsynet. Følg med ny udvikling Men sagen stopper ikke her. Fundet af de sundhedsskadelige stoffer fører til, at Aalborg Kommunes arbejdsmiljøchef har bedt samtlige skoler med fysik-kemi samlinger om at kontrollere, om de har noget farligt stående i skabene, som kan undværes eller erstattes med mindre farlige stoffer. - Det gælder i høj grad om for skolerne - det vil i praksis sige fysiklærerne - hele tiden at holde sig orienteret om udviklingen. Herunder om der kommer nye stoffer på markedet, som kan erstatte gamle. Men det skal selvfølgelig hele tiden vejes op imod det faglige behov for at bruge bestemte stoffer i undervisningen, siger arbejdsmiljøchef John Amtoft-Christensen. Mens det er forholdsvis sjældent at finde mange stoffer i fysiksamlingerne, som skulle have været skiftet ud, så får mange skoler besked på at lave en arbejdspladsbrugsanvisning. Det vil sige, at man nøje skal beskrive, hvordan man håndterer stofferne, hvad man skal være opmærksom på, og hvilken form beskyttelse der er brug for. Om der er brug for briller, forklæde og handsker. - Det mangler på flere skoler, men ellers synes jeg ikke, at vores tilsyn viser, at der er noget stort problem, siger tilsynschef Gitte Møller Jensen. Trygt for børnene Også Aalborg Kommune mener, at forældrene trygt kan sendes børn til undervisning i fysik-kemi. - Som udgangspunkt kommer børnene ikke i nærheden af stoffer, som de ikke kan tåle, men jeg kan selvfølgelig ikke udstede en garanti, siger Ejner Jensen, formand for Aalborg Kommunes arbejdsmiljøudvalg for skoler og skolefritidsordninger. Han tænker på sidste uges hændelse på Svenstrup Skole, hvor en lærer havde undladt at låse døren ind til fysikdepotet. Med det resultat, at en elev var gået ind og havde taget en beholder med et radioaktivt stof. Efter 20 minutter i lommen, lagde eleven den tilbage i depotet, men sagen skabte en del postyr.