EMNER

Ud med heksene - ind med søens folk

Saltvandssprøjt på Bangsbo til sommer

FREDERIKSHAVN:Når Ørskovs Stålskibsværft leverer sin sidste nybygning, kappes en trosse, der rækker langt tilbage. Frederikshavns skibsbygningstraditioner opstod i det 19. århundrede. Men byens beliggenhed ved havet har præget egnen og formet kystens indbyggere meget længere. Bangsbo Museum, der i fjor havde sommerudstilling om hekse og hekseforfølgelser, forsøger med en ny udstiling med arbejdstitlen "Fladstrand - porten til verden" at indkredse samspillet mellem skibsfart, havn og kystboere i Østvendsyssel. Endnu er udstillingen på idestadiet, men museumsinspektørerne Hans Munk Pedersen og Jan Larsen har masser af temaer, der kan indgå som byggeklodser. For naboskabet med havet har altid præget området. Jan Larsen vil gerne begynde med stenalderen, for på svenske stenalderbopladser har man fundet redskaber af dansk flint, og de er næppe sendt som luftpost. Jan Larsen fulgte selv for tre år siden på nærmeste hold en rekonstruktion af stenalderfolkenes formodede sejlads over Kattegat i stammebåd - en udhulet træstamme. Det lykkedes for stammebådens mandskab at sejle fra Strandby til Sverige på et knap et døgn. Dermed var teorien om direkte vareudveksling mellem danske og svenske stenalderfolk underbygget. Ellingåskibet og det næsten samtidige pommerske Nordstrandskib fortæller senere kapitler af historien om, hvordan søfarten altid har præget livet i området ved Elling Ås udløb. Fundet af en amerikansk sandmuslingeart i aflejringer fra vikingetiden ved Jerup Strand er med til underbygge en helt anden teori om transatlantiske forbindelser allerede i vikingernes storhedstid. Da Limfjordens vestlige indsejling sandede til i 1100 tallet, startede "ummelandsfarten" nord om Skagen. Aalbæk Bugten blev en vigtig naturhavn. Jan Larsen vil også gerne på udstillingen belyse, hvordan storpolitik og tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1658 dramatisk ændrede Fladstrands betydning til et støttepunkt for forbindelsen til Norge og førte til anlæg af den den første havn i 1805-06. Fra midten af 1800-tallet blev et voksende antal havarister langs den havneløse vestkyst slæbt til reparation i Frederikshavn. Værftsindustriens op- og afblomstring fra slutningen af 1800-tallet til i dag er endnu en facet i et sampil mellem hav og havn, som Jan Larsen gerne vil indvie publikum i på udstillingen. Den er planlagt til at åbne i juni.