Lokalpolitik

Ud med malkekøer ind med turister

To familier vil udstykke 159 sommerhuse på det der i dag er marker - samtidig skal der laves gårdbutik

Kristian og Inge Haldrup er spændte på, om de får lov at gennemføre de store planer, de har med gårdens fremtid. foto: michael bygballe

Kristian og Inge Haldrup er spændte på, om de får lov at gennemføre de store planer, de har med gårdens fremtid. foto: michael bygballe

BORREGÅRD:Inge og Kristian Haldrup i Borregård ved Overlade godt på vej til en større omlægning af deres liv. Ægteparret har gennem mange år drevet landbrug med malkekvæg på gården på Guldagervej, men køerne er på vej ud for at blive erstattet med kødkvæg, og store dele af parrets marker er på vej til at blive sommerhusgrunde. Hvis altså de får lov. Sammen med et andet ægteparret, der ejer en mindre del af jorden, så søger Inge og Kristian Haldrup i øjeblikket om at måtte udstykke ikke færre end 159 sommerhusgrunde i området, der i givet fald kommer til at ligge lige bag det eksisterende sommerhusområde i Trend. Samtidig med det, så har Inge og Kristian Haldrup planer om et stort naturgenopretningsprojekt i området, som betyder, at den gamle Borregård Bæk bliver gravet fri, ligesom de to gamle moser i Borregård og Bjørnkær også opgraves. Herudover er der planer om reetablering af gadekæret i Borregård og der skal desuden laves stiforbindelse til Trend Å og Vilsted Sø. Også gårdbutik På Inge og Kristian Haldrups gård skal der udover kødkvæg være gårdbutik samt sommerhusudlejning og informationscenter, udstillingslokaler, udlejningsværelse, hestehotel og ridebane. I øjeblikket går Inge og Kristian Haldrup og kigger spændte på datoen 24. oktober. Her tager Nordjyllands amts tekniske udvalg nemlig stilling til, om de 159 grunde skal med i den pulje over nordjyske grunde, som man vil ansøge staten om at udstykke langs den nordjyske regions kyster. Miljøminister Connie Hedegaard lagde sidste år op til, at der kan udstykkes yderligere 500 grunde langs de nordjyske kyster, men de nordjyske kommuner har lagt billet ind på 1150, så halvdelen skal sorteres fra. Løgstør Kommune er den nordjyske kommune der har søgt om næstflest - nemlig 159. Og det er alle de grunde som Inge og Kristian Haldrup vil udstykke sammen med Dorte og Erik B. Nielsen i Borregård. Inge og Kristian Haldrup har langt det største areal, hvor der er planer om grundene, mens Dorte og Erik B. Nielsen ejer en mindre del. Op til amtet Det er i første omgang amtspolitikerne, der skal afgøre, hvilke udstykninger, der skal ekspederes videre. Herefter udarbejder Miljøministeriet et såkaldt landsplandirektiv som efter planen offentliggøres 1. december. Amtspolitikerne har en række kriterier, de skal vælge ud fra. Det er blandt andet, hvilke udstykninger, der vil gavne den lokale økonomi mest. Noget andet er, at der skeles til påvirkning af landskab, grundvand og natur. - Og ikke mindst det sidste vil blive påvirket meget positivt, siger Kristian Haldrup. Salget af sommerhusgrundene skal være det er gør det økonomisk muligt at rense den gamle bæk og moserne samt gadekæret. Mindst 150.000 kr. - Jeg ved ikke, hvad vi vil kunne få for grundene, hvis projektet bliver til noget. Men jeg kan konstatere, at de sommerhusgrunde, der bliver solgt i Trend/Borregårdområdet går for ikke under 150.000 kr. stykket, siger Kristian Haldrup, der selv regner med at investere omkring et par millioner kroner alene i gårdbutikken. Naturgenopretningen vil koste andre halvanden millioner kroner. - De investeringer kan vi naturligvis ikke løfte, hvis vi ikke får lov til at udstykke grundene, siger han. Kristian Haldrup fylder 50 år 26. marts, og han og familien har lovet sig selv, at de vil lægge deres liv om, før han fylder 50 år. - Hvis ellers hvis får de nødvendige tilladelser til udstykningen af grundene, så har vi planer om at sætte vores mælkekvoter til salg til april, fortæller Kristian Haldrup.