Ud med papiret

På lørdag skal sækkene med genbrugspapir stilles ud. Spejdere og sportsfolk er på vej for at hente dem

Affald 20. september 2002 08:00

SEJLFLOD: Ni lørdage om året er der papirindsamling i Sejlflod Kommune, og på lørdag er det en af de ni lørdage. Lørdag ved middagstid skulle der således gerne være samlet omkring 22 tons ind i Båndbyområdet. Papir, pap og andet der kan genbruges. SSB - Storvorde Sejlflod Boldklub - er en af tre samarbejdspartnere, som Sejlflod Kommune har i bestræbelserne på at nå at indsamle en vis mængde papir og pap til genbrug. De to andre er spejderne i Kongerslev og Mou. Det er af Miljøministeriet, der har fastsat krav til hvor meget pap og papir der skal samles ind til genbrug: Miljøstyrelsen har opgjort potentialet for hele Sejlflod kommune til 619 tons om året. Det forventes at der i 2002 indsamles 55 procent heraf og i 2003 og de efterfølgende år 60 procent heraf. Det betyder, at spejdere og fodboldfolk svært gerne skulle skrabe omkring 370 tons ind hvert år, hvilket igen svarer til cirka 40 tons per indsamling fordelt på hele kommunen, hvoraf halvdelen indsamles i Båndbyerne med tilliggende landsbyer. I SSB er der hver gang 20-25 stykker, der deltager. Holdet mødes kl. halv ni, hvor Orla og Connie har dækket op til kaffe og rundstykker til alle. De har i papirindsamlingsregi tilnavnene Kaffeonkel og Kaffemoster. Kl. ni kører SSB-folket ud i fem ekvipager: traktorer med vogne i Storvorde og små lastbiler i de øvrige byer i SSBs område: Sejlflod, Gudumholm, Gudumlund, Gudum og Lillevorde. Alle der har sække stillet ud til vejen med deres papiraffald får et tilsvarende antal friske og ubrugte sække retur til næste gang. Til middag forventes ekvipagerne at være færdige, og alt papiret og pappet er puttet i de containere, som Sejlflod Kommune har stillet op ved klubhuset, og SSB læsker så ganerne på indsamlerne med en tår øl eller sodavand. Mandag eller tirsdag er papiret kørt til genbrug, og SSB får af Sejlflod Kommune oplyst, hvor meget der har været. Papiret afregnes med 400 kroner per ton. Det betyder, at hvis der kommer lige godt 20 tons i containerne denne gang, er der omkring 9000 kroner at gøre godt med for indsamlerne og deres klubber. - Vi har oplevet en jævn stigning i mængden af papir. I april 2001, hvor vi samlede ind den første gang, fik vi 8700 kg., og sidste gang vi samlede ind i august i år fik vi 21.900 kg. Vi satser på at blive ved med at øge mængden lidt endnu, hvorefter vi forventer, at den vil komme til at ligge på godt 22 tons per gang for Storvordes vedkommende. Det vil betyde, at vi lever op til de krav, Miljøministeriet har, oplyser Ole Kristensen fra SSB. - Vi har faktisk i SSB fået en god oplevelse ud af papirindsamlingerne. Der er en god stemning i klubhuset, både før, under og efter indsamlingerne. Ikke mindst takket være Orla og Connie fra Petanque klubben, som hver gang varter op med kaffe og rundstykker efter alle kunstens regler. Den gode stemning og den gode organisation af arbejdet har bevirket, at der fra gang til gang ikke er nogen problemer med at bemande indsamlingsvognene. - Sist men ikke mindst giver det gode penge i klubkassen. Penge, der altid er brug for i driften af en klub som SSB. Pengene er ikke øremærket til en speciel sag eller afdeling, men bliver brugt der, hvor de kan gøre mest gavn for alle. -Vi vil i SSB arbejde hårdt for at nå de opsatte mål, dels for økonomiens og miljøets skyld, men også fordi alternativet let kan blive en noget dyrere løsning for den enkelte husstand, hvis det bliver nødvendigt med opstillede papircontainere overalt, oplyser Ole Kristensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...