Lokalpolitik

Ud og se på DSB...

Byrådet gav sin pris til stationsbygningen

HOBRO:Ud og se på DSB... Den lille ordfinte med DSB' s eget nok så berømte slogan er på sin plads, når det gælder den gamle og fredede stationsbygning i Hobro. Den er en pryd for øjet, og den er absolut et stop værd, når vejen går forbi. Ja, bygningen er i sit år nummer 110 på en af bakketoppene ned mod Hobro stadig så smuk og velbevaret, at det er en sand fornøjelse. Fornøjelsen var ekstra stor i går, da repræsentanter fra DSB steg af toget i Hobro for i Musikcafeen på Hobro Havn at modtage Hobro Byråds forskønnelsespris i form af diplom og en miniskulptur udført af kunstneren Hans Jørgen Nicolaisen. Borgmester Jørgen Pontoppidan stod for prisoverrækkelsen, og han takkede DSB for den gennemgribende renovering og restaurering, der gennem et par år er foretaget på den gamle ejendom. Alt er udført med respekt for de ideer, arkitekt Thomas Arboe havde, da han i 1890' erne tegnede den flotte stationsbygning. - Hobro er som kulturkommune med til at give kulturen et løft, men på et bygningsmæssigt plan har andre været med til at give Hobro et løft. Restaureringen af den gamle stationsbygning er særdeles vellykket, lød det anerkendende fra borgmesteren. DSB tog selv initiativ til fredning af ejendommen i 1992, og den gennemgribende renovering blev indledt i begyndelsen af 2001. Sydhimmerlands Museum har hjulpet med original dokumentation i form af gamle billeder, og blikkenslagere med kendskab til eksempelvis svanehals og drueknæ har været med til at genskabe tagrender og nedløbsrør, som de så ud for 100 år siden. Træværk er udskiftet, der er lagt nyt tag i naturskifer, og seks oprindelige skorstene er blevet genopført. Funktionen er bare en anden. I dag tjener de som udluftningskanaler. Der er også tilført enkelte nye elementer som elevatortårne og cykelskure, men selv om det er i en moderne udformning er alt udført med kvalitet og i respekt for bygningens oprindelige karakter. At man i DSB er stolt over både resultatet og den kommunale påskønnelse, lagde Peder Grub Mogensen, DSB Ejendomme, ikke skjul på, da han som en af etatens fem repræsentanter i sammenkomsten modtog forskønnelsesprisen. Både skulptur og diplom til minde om dagen vil få en synlig placering, lovede Peder Grub Mogensen. Udover forskønnelsesprisen fandt byrådet efter indstilling fra bedømmelsesudvalget også grund til at give - som det hedder i byrådets sprog - hædrende omtale til Sparekassen Hobro for den måde, hvorpå byhuset ud mod Adelgade 25 er pyntet op. Det er med til at skabe bygningsmæssig harmoni på Store Torv. Ialt har otte ejendomme været inde i billede til årets forskønnelsespris - to indstillet af byens borgere og seks udvalgt af stadsingeniøren. Stationsbygningen var blevet indstillet af fire personer ægteparret Jytte og Søren Frederiksen, samt Stefan Dal Christensen og Birger Hansen.