Ud og se på ørne

Ørnekig for hele familien søndag 15. februar

Kongeørnen er en nordjysk specialitet. Den kan ses i Lille Vildmose. Arkivfoto: Søren Skov

Kongeørnen er en nordjysk specialitet. Den kan ses i Lille Vildmose. Arkivfoto: Søren Skov

Få fugle er så imponerende i den danske natur som vores ørne, og søndag 15. februar inviterer Dansk Ornitologisk Forening, (DOF), derfor hele familien Danmark til ørnetur, når foreningen markerer Ørnens Dag søndag d. 15. februar. Danmark er fra naturens side et godt ørneland, men ørnene blev skudt væk i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Dengang blev alle rovfugle skudt som skadedyr - både herhjemme og i de fleste andre lande i Europa. Siden har man heldigvis helt ændret syn på ørne og andre rovfugle, og i 1996 genindvandrede havørnen til Sønderjylland og dermed til Danmark. I 2008 var der hele 22 ynglende par havørne i Danmark. Alle i den sydlige del af landet, for den nye danske havørnebestand er jo indvandret fra syd, hvor antallet af havørne i såvel Nordtyskland som i Polen har været stærkt stigende i mange år. Også kongeørnen er vendt tilbage til den danske natur. I 2008 var der tre ynglepar i Danmark, og modsat kongeørnen er der her tale om en nordjysk specialitet, da der er et par kongeørne i Lille Vildmose, et par i det sydøstlige Vendsyssel og et par ved Mariager Fjord. Havørne ved Tofte Sø Den bedste ørnelokalitet i Nordjylland er Lille Vildmose. Udover det ynglende par kongeørne i Høstemark Skov, er her også gode muligheder for at se havørne ved Tofte Sø. Gennem flere år har et par havørne nemlig holdt til ved Tofte Sø. De er blevet set bygge rede, men ørnene er endnu ikke begyndt at yngle på stedet. - Ørnens Dag ved Lille Vildmose byder på meget mere end ørnekig. Her i vildmosen dagen De Store Fugles Dag, og der vil blive mulighed for en hel række fine naturoplevelser, fortæller Thorkild Lund, der er tidligere naturvejleder i Lille Vildmose og formand for de nordjyske ornitologer. Dagen starter derfor tidligt. Deltagerne mødes ved Lille Vildmosecentret, og allerede klokken 6 vil der blive budt på morgenkaffe på Vildmosegård. Derefter er der afgang til fugletårnet ved Tofte Sø for at se de mange gæs og svaner, som har overnattet i søen, flyve ud i det tidlige morgengry. Klokken 9 vil der være en introduktion til ørnene i Lille Vildmose. Som alt andet i naturen er forskelligt fra dag til dag, hvor meget ørnene viser sig frem, men med lidt tålmodighed er der rigtigt gode chancer for, at se både havørne og kongeørne med egne øjne. Resten af dagen kan deltagerne vælge mellem at varme sig på Vildmosegård og blive guidet ud til oplevelser med ørne og andre store fugle i Lille Vildmose.