Serritslev

Udannelse er vejen frem

Uddannelsescenter afløserAOF BrønderslevDaghøjskole

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har sagt ja til, at der etableres en ny selvejende institution Brønderslev Uddannelsescenter. Centret etableres i tilknytning til Arbejdsmarkedscentret. Centret skal afløse Brønderslev Produktionsskole, der må vige for Lidl-byggeriet. Centret bliver en realitet pr. 1. april. Det er Brønderslev Kommune, der har taget initiativ til institutionen. Som stifter har byrådet godkendt overdragelses-aftalen mellem AOF Brønderslev Daghøjskole og Brønderslev Uddannelsescenter. Brønderslev Byråd bliver repræsenteret ved Gitte Krogh (V) og Arne Jensen, Serritslev (V). Der har gennem længere tid været ført forhandlinger med bestyrelsen for AOF Brønderslev Daghøjskole om en virksomhedsoverdragelse. Denne virksomhedsoverdragelse indebærer blandt andet at leder Henning Jørgensen og de ansatte fra AOF Brønderslev Daghøjskole overflyttes til Brønderslev Uddannelsescenter. Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), understreger, at det er vigtigt, at der ikke bliver noget slip indtil uddannelsescentret er etableret. Birgitte Josefsen sagde, at uddannelse er en meget vigtig vej ud af arbejdsløshed. - Jeg tror, at der er mulighed for at få mange unge ud af en personlig krise. -For en borger, der har været ude for et ulykkestilfælde, er det også vigtigt at finde et andet job. - Jeg er sikker på, at vi vil få det til at gå hånd i hånd, sagde Birgitte Josefsen. Hun mener også, at uddannelsescentret kan være med til at styrke hele uddannelsesmiljøet i Brønderslev Kommune. - Vi håber, at det lykkes at få andre uddannelser ind. Brønderslev skulle gerne være kendt for at være uddannelsesby, ligesom vi er kend for at være detailhandelsby. Niels-Erik Østergaard (S): - Ved at samle arbejdsmarkedscentret og uddannelsescentret et sted, er der mulighed for at se tingene med nye øjne. - Vi håber, at mange personer kommer ind i et uddannelsesforløb på centret eller andre steder. Ole Jespersgaard (S) understregede, at det er vigtigt med en menneskelig opkvalificering. -Det er vigtigt, at der også etableres kommunale beskæftigelsestilbud, hvis det er det, der skal til.